Οδηγός Κατάκτησης

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Αυτός είναι ένας οδηγός που σου δίνει τα βασικά για το πώς να θεσπίσεις μία εχθρική κατάληψη μίας αντίπαλης πόλης. Αυτή η πράξη είναι γνωστή σαν Κατάκτηση. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της Κατάκτησης και της Αποικίας.

Λοιπόν εδώ είναι ο οδηγός βήμα προς βήμα για το πως λειτουργεί η κατάκτηση.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε το απαιτούμενο Επίπεδο Πολιτισμού. Ξεκινάτε με Επίπεδο Πολιτισμού 2, και για αυτό έχετε την δυνατότητα να πάρετε μία επιπλέον πόλη. Μετά από αυτό, χρειάζεστε 3 Πόντους Πολιτισμού για να πάρετε το Επίπεδο Πολιτισμού 3, 9 Πόντους Πολιτισμού για το Επίπεδο Πολιτισμού 4 κ.τ.λ. Το Επίπεδο Πολιτισμού σας περιορίζει το πόσες πόλεις μπορείτε να έχετε.

1. Χτίστε μία Αποθήκη και ανεβάστε το επίπεδο τις μέχρι το 11. Αυτό χρειάζεται για το επόμενο βήμα.

2. Χτίστε μία Ακαδημία και ανεβάστε το επίπεδο της μέχρι το 28. Αυτό χρειάζεται ώστε να μπορείτε να ερευνήσετε την Κατάκτηση.

3. Αναβαθμίστε την Αποθήκη σας στο επίπεδο 23. Αυτό χρειάζεται για να μπορείτε να έχετε 16000 πόρους ασημιού που χρειάζετε η ερεύνα Κατάκτηση.
Παρακαλώ προσέξτε: Μπορείτε επιπρόσθετα να ερευνήσετε τα Κεραμικά ώστε να πάρετε 2500 επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. Αυτό θα σας βοηθήσει ώστε να μη χρειαστεί να αναβαθμίσετε την Αποθήκη σας στο 23.

4. Ερευνήστε το Αποικιακό Πλοίο και την Κατάκτηση.

5. Χτίστε ένα Λιμάνι και αναβαθμίστε το στο επίπεδο 20.

6. Χτίστε ένα Αποικιακό Πλοίο.
Παρακαλώ προσέξτε: Χρειάζεστε 170 ελεύθερο πληθυσμό για να χτίσετε ένα Αποικιακό Πλοίο. Αυτός ο πληθυσμός επιστρέφετε είτε όταν το Πλοίο καταστραφεί, είτε όταν ολοκληρωθεί η Κατάκτηση. Ένα Αποικιακό Πλοίο χρειάζεται οποιοδήποτε και αν κατακτάτε. Ακόμη και αν είναι μία πόλη ακριβώς δίπλα σας.

7. Επιλέξτε στόχο. Είναι καλό ο στόχος σας να είναι ήδη καθαρισμένος από στρατεύματα. Στείλτε λίγες στρατιωτικές επιδρομές για να καθαρίσετε όλο τον στρατό του.
Παρακαλώ προσέξτε: Όσο ο στόχος σας δεν χρειάζεται να έχει λιμάνι, δεν είναι προτεινόμενο να επιτεθείτε σε κάποιον χωρίς. Γιατί να ξοδέψετε μία απόπειρα Κατάκτησης σε κάποιον που δεν είναι πολύ προχωρημένος;

8. Επιτεθείτε στον στόχο σας προσθέτοντας το Αποικιακό Πλοίο σαν ένα από τα επιτιθέμενα στρατεύματα. Αυτό θα καταστήση αυτόματα την επίθεση σε Κατάληψη Πόλης.
Παρατήρηση: Ενώ δεν χρειάζεται να στείλετε και Αποικιακό Πλοίο και Μεταφορικά Σκάφη με στρατεύματα, συνίσταται να το κάνετε. Δεν θέλετε το Αποικιακό Πλοίο σας να πιαστεί σε μία μάχη μόνο του.

9. Απο τη στιγμή που τα στρατεύματά σας φτάσουν στην εχθρική πόλη, η μάχη θα πάρει μέρος· μία ναυτική μάχη πρώτα (τα πλοία σας εναντίον στα δικά του για αυτό σιγουρευτείτε ότι έχετε επιθετικά πλοία), αν έχει ναυτικό, και έπειτα μία μάχη εδάφους, αν του έχουν μείνει στρατεύματα.

10. Τώρα καταλαμβάνετε την πόλη. Η κατάληψη διαρκεί 24 ώρες ή 26.4 αν ο στόχος σας έχει ερευνήσει την Δημοκρατία.
Παρακαλώ προσέξτε ότι από τώρα που υπάρχει κατάληψη, ο διαχειριστής της πόλης δεν μπορεί να κάνει τίποτα πλέον.

Για να μπορέσετε να δείτε την κατάσταση της κατάληψης απλά πατάτε στην Αποστολή στην μπάρα των επιθέσεων.Μία αναφορά θα βγεί και θα δείχνει την ανάλυση.

Conquerscreen2.jpg

11. Κατά τη διάρκεια των 24 ωρών ή 26 ωρών της κατάληψης, οποιαδήποτε επίθεση στην πόλη είναι επίθεση στα δικά σας στρατεύματα. Επίσης, κάθε υποστήριξη στην πόλη είναι υποστήριξη στα δικά σας στρατεύματα. Για αυτό, αν δεν νιώθευε αρκετά σίγουροι, στείλτε περισσότερα στρατεύματα για υποστήριξη, ή ζητήστε από άλλους να σας υποστηρίξουν.

Για να μπορέσετε να δείτε τα εισερχόμενα στρατεύματα στην πόλη υπό κατάληψη, πρέπει να πατήσετε στην ίδια την αποστολή στις στρατιωτικές σας ενέργειες, και μετά να πατήσετε στη δεύτερη καρτέλα στην ανοιχτή αναφορά. Εδώ θα δείτε τα εισερχόμενα στρατεύματα.

Conquerscreen1.jpg

12. Τέλος, μετά από 24 ή 26.4 ώρες συγχαρητήρια, η πόλη είναι δική σας.


Ο Οδηγός αυτός είναι από το Forum του Ελληνικού Grepolis, μορφοποιημένος για το ελληνικό wiki από τον immortαl