Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αυτά τα βραβεία αποκτούνται με τη συμπλήρωση διάφορων ενεργειών με ήρωες.

Γενικά Βραβεία

Τίτλος Επίπεδο I Επίπεδο II Επίπεδο III Επίπεδο IV
Συγκεντρώστε τους Σοφούς Hero wise men1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με 5 Ήρωες Σοφίας

Συγκεντρώστε την Αδελφότητα Hero fellowship1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με 5 Ήρωες Πολέμου

Σπάνιο Ταξίδι Ήρωα Hero rare heroes1.png

Έχετε 2 αποκλειστικούς Ήρωες στην υπηρεσία σας

Φίλος των Ηρώων Hero1.png

Στρατολογήσατε επιτυχώς 1 ήρωα

Hero2.png

Στρατολογήσατε επιτυχώς 5 ήρωες

Hero3.png

Στρατολογήσατε επιτυχώς 10 ήρωες

Hero4.png

Στρατολογήσατε επιτυχώς 20 ήρωες

Δημιουργός των Θρύλων Hero5.png

Βοηθήσατε 1 ήρωα να φτάσει στο μέγιστο επίπεδο

Hero6.png

Βοηθήσατε 5 ήρωες να φτάσουν στο μέγιστο επίπεδο

Hero7.png

Βοηθήσατε 10 ήρωες να φτάσουν στο μέγιστο επίπεδο

Hero8.png

Βοηθήσατε 20 ήρωες να φτάσουν στο μέγιστο επίπεδο

Χρήμα, Χρήμα, Χρήμα! Hero money1.png

Ξοδέψατε 302 Νομίσματα Πολέμου ή Σοφίας

Hero money2.png

Ξοδέψατε 1202 Νομίσματα Πολέμου ή Σοφίας

Hero money3.png

Ξοδέψατε 1812 Νομίσματα Πολέμου ή Σοφίας

Hero money4.png

Ξοδέψατε 3021 Νομίσματα Πολέμου ή Σοφίας

Βραβεία Ισχύος

Τίτλος Επίπεδο I Επίπεδο II Επίπεδο III Επίπεδο IV
Δύναμη της Ανδρομέδας Hero level andromeda1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με την ηρωϊδα Ανδρομέδα

Hero level andromeda2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με την ηρωϊδα Ανδρομέδα

Hero level andromeda3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με την ηρωϊδα Ανδρομέδα

Hero level andromeda4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με την ηρωϊδα Ανδρομέδα

Δύναμη του Έκτωρα Hero level hector1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Έκτωρα

Hero level hector2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Έκτωρα

Hero level hector3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Έκτωρα

Hero level hector4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Έκτωρα

Δύναμη της Ελένης Hero level helen1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 with the hero Helen

Hero level helen2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 with the hero Helen

Hero level helen3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 with the hero Helen

Hero level helen4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 with the hero Helen

Δύναμη του Ηρακλή Hero level hercules1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Ηρακλή

Hero level hercules2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Ηρακλή

Hero level hercules3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Ηρακλή

Hero level hercules4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Ηρακλή

Δύναμη του Ιάσωνα Hero level iason1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Ιάσωνα

Hero level iason2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Ιάσωνα

Hero level iason3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Ιάσωνα

Hero level iason4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Ιάσωνα

Δύναμη του Λεωνίδα Hero level leonidas1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Λεωνίδα

Hero level leonidas2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Λεωνίδα

Hero level leonidas3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Λεωνίδα

Hero level leonidas4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Λεωνίδα

Δύναμη του Ουρεφώντα Hero level urephon1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Ουρεφώντα

Hero level urephon2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Ουρεφώντα

Hero level urephon3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Ουρεφώντα

Hero level urephon4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Ουρεφώντα

Δύναμη της Ζουρέθα Hero level zuretha1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με την ηρωϊδα Ζουρέθα

Hero level zuretha2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με την ηρωϊδα Ζουρέθα

Hero level zuretha3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με την ηρωϊδα Ζουρέθα

Hero level zuretha4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με την ηρωϊδα Ζουρέθα

Δύναμη της Αταλάντης Hero level atalanta1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με την ηρωϊδα Αταλάντη

Hero level atalanta2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με την ηρωϊδα Αταλάντη

Hero level atalanta3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με την ηρωϊδα Αταλάντη

Hero level atalanta4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με την ηρωϊδα Αταλάντη

Δύναμη του Αφελίδη Hero level apheledes1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Αφελίδη

Hero level apheledes2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 with the hero Apheledes

Hero level apheledes3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 with the hero Apheledes

Hero level apheledes4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 with the hero Apheledes

Δύναμη του Χείρωνα Hero level cheiron1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Χείρωνα

Hero level cheiron2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Χείρωνα

Hero level cheiron3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Χείρωνα

Hero level cheiron4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Χείρωνα

Δύναμη του Δημόκριτου Hero level democritus1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Δημόκριτο

Hero level democritus2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Δημόκριτο

Hero level democritus3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Δημόκριτο

Hero level democritus4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Δημόκριτο

Δύναμη του Φερκύωνα Hero level ferkyon1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Φερκύωνα

Hero level ferkyon2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Φερκύωνα

Hero level ferkyon3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Φερκύωνα

Hero level ferkyon4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Φερκύωνα

Δύναμη του Οδυσσέα Hero level odysseus1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Οδυσσέα

Hero level odysseus2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Οδυσσέα

Hero level odysseus3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Οδυσσέα

Hero level odysseus4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Οδυσσέα

Δύναμη του Ορφέα Hero level orpheus1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Ορφέα

Hero level orpheus2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Ορφέα

Hero level orpheus3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Ορφέα

Hero level orpheus4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Ορφέα

Δύναμη της Τερίλειας Hero level terylea1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με την ηρωϊδα Τερίλεια

Hero level terylea2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με την ηρωϊδα Τερίλεια

Hero level terylea3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με την ηρωϊδα Τερίλεια

Hero level terylea4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με την ηρωϊδα Τερίλεια

Δύναμη του Χριστόφολους Hero level christopholus1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Χριστόφολους

Hero level christopholus2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Χριστόφολους

Hero level christopholus3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Χριστόφολους

Hero level christopholus4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Χριστόφολους

Δύναμη του Αγαμέμνωνα Hero level agamemnon1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Αγαμέμνωνα

Hero level agamemnon2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Αγαμέμνωνα

Hero level agamemnon3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Αγαμέμνωνα

Hero level agamemnon4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Αγαμέμνωνα

Δύναμη του Αριστοτέλη Hero level aristoteles1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Αριστοτέλη

Hero level aristoteles2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Αριστοτέλη

Hero level aristoteles3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Αριστοτέλη

Hero level aristoteles4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Αριστοτέλη

Δύναμη του Δείμου Hero level deimos1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Δείμο

Hero level deimos2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Δείμο

Hero level deimos3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Δείμο

Hero level deimos4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Δείμο

Δύναμη του Παρίφαστου Hero level pariphaistes1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Παρίφαστο

Hero level pariphaistes2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Παρίφαστο

Hero level pariphaistes3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Παρίφαστο

Hero level pariphaistes4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Παρίφαστο

Δύναμη του Πέλοπα Hero level pelops1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Πέλοπα

Hero level pelops2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Πέλοπα

Hero level pelops3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Πέλοπα

Hero level pelops4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Πέλοπα

Δύναμη του Ρέκωνα Hero level rekonos1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Ρέκωνα

Hero level rekonos2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Ρέκωνα

Hero level rekonos3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Ρέκωνα

Hero level rekonos4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Ρέκωνα

Δύναμη του Θεμιστοκλή Hero level themistokles1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με τον ήρωα Θεμιστοκλή

Hero level themistokles2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με τον ήρωα Θεμιστοκλή

Hero level themistokles3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με τον ήρωα Θεμιστοκλή

Hero level themistokles4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με τον ήρωα Θεμιστοκλή

Δύναμη της Υλέστρας Hero level ylestres1.png

Φτάσατε στο επίπεδο 3 με την ηρωϊδα Υλέστρα

Hero level ylestres2.png

Φτάσατε στο επίπεδο 5 με την ηρωϊδα Υλέστρα

Hero level ylestres3.png

Φτάσατε στο επίπεδο 10 με την ηρωϊδα Υλέστρα

Hero level ylestres4.png

Φτάσατε στο επίπεδο 20 με την ηρωϊδα Υλέστρα

Βραβεία Γενναιοδωρίας

Τίτλος Επίπεδο I Επίπεδο II Επίπεδο III Επίπεδο IV
Η Γενναιοδωρία της Ανδρομέδας Killed units andromeda1.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Ανδρομέδα 1 φορά

Killed units andromeda2.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Ανδρομέδα 10 φορές

Killed units andromeda3.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Ανδρομέδα 15 φορές

Killed units andromeda4.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Ανδρομέδα 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Έκτωρα Killed units hector1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Έκτωρα 1 φορά

Killed units hector2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Έκτωρα 10 φορές

Killed units hector3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Έκτωρα 15 φορές

Killed units hector4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Έκτωρα 25 φορές

Η Γενναιοδωρία της Ελένης Killed units helen1.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Ελένη 1 φορά

Killed units helen2.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Ελένη 10 φορές

Killed units helen3.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Ελένη 15 φορές

Killed units helen4.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Ελένη 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Ηρακλή Killed units hercules1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ηρακλή 1 φορά

Killed units hercules2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ηρακλή 10 φορές

Killed units hercules3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ηρακλή 15 φορές

Killed units hercules4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ηρακλή 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Ιάσωνα Killed units iason1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ιάσωνα 1 φορά

Killed units iason2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ιάσωνα 10 φορές

Killed units iason3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ιάσωνα 15 φορές

Killed units iason4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ιάσωνα 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Χριστόφολους Killed units christopholus1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Χριστόφολους 1 φορά

Killed units christopholus2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Χριστόφολους 10 φορές

Killed units christopholus3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Χριστόφολους 15 φορές

Killed units christopholus4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Χριστόφολους 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Λεωνίδα Killed units leonidas1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Λεωνίδα 1 φορά

Killed units leonidas2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Λεωνίδα 10 φορές

Killed units leonidas3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Λεωνίδα 15 φορές

Killed units leonidas4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Λεωνίδα 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Ουρεφώντα Killed units urephon1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ουρεφώντα 1 φορά

Killed units urephon2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ουρεφώντα 10 φορές

Killed units urephon3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ουρεφώντα 15 φορές

Killed units urephon4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ουρεφώντα 25 φορές

Η Γενναιοδωρία της Ζουρέθα Killed units zuretha1.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Ζουρέθα1 φορά

Killed units zuretha2.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Ζουρέθα10 φορές

Killed units zuretha3.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Ζουρέθα15 φορές

Killed units zuretha4.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Ζουρέθα 25 φορές

Η Γενναιοδωρία της Αταλάντης Killed units atalanta1.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Αταλάντη 1 φορά

Killed units atalanta2.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Αταλάντη 10 φορές

Killed units atalanta3.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Αταλάντη 15 φορές

Killed units atalanta4.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Αταλάντη 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Αφελίδη Killed units apheledes1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Αφελίδη 1 φορά

Killed units apheledes2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Αφελίδη 10 φορές

Killed units apheledes3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Αφελίδη 15 φορές

Killed units apheledes4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Αφελίδη 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Χείρωνα Killed units cheiron1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Χείρωνα 1 φορά

Killed units cheiron2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Χείρωνα 10 φορές

Killed units cheiron3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Χείρωνα 15 φορές

Killed units cheiron4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Χείρωνα 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Δημόκριτου Killed units democritus1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Δημόκριτο 1 φορά

Killed units democritus2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Δημόκριτο 10 φορές

Killed units democritus3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Δημόκριτο 15 φορές

Killed units democritus4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Δημόκριτο 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Φερκύωνα Killed units ferkyon1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Φερκύωνα 1 φορά

Killed units ferkyon2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Φερκύωνα 10 φορές

Killed units ferkyon3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Φερκύωνα 15 φορές

Killed units ferkyon4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Φερκύωνα 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Οδυσσέα Killed units odysseus1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Οδυσσέα 1 φορά

Killed units odysseus2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Οδυσσέα 10 φορές

Killed units odysseus3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Οδυσσέα 15 φορές

Killed units odysseus4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Οδυσσέα 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Ορφέα Killed units orpheus1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ορφέα 1 φορά

Killed units orpheus2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ορφέα 10 φορές

Killed units orpheus3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ορφέα 15 φορές

Killed units orpheus4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ορφέα 25 φορές

Η Γενναιοδωρία της Τερίλειας Killed units terylea1.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Τερίλεια 1 φορά

Killed units terylea2.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Τερίλεια 10 φορές

Killed units terylea3.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Τερίλεια 15 φορές

Killed units terylea4.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Τερίλεια 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Αγαμέμνωνα Killed units agamemnon1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Αγαμέμνωνα 1 φορά

Killed units agamemnon2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Αγαμέμνωνα 10 φορές

Killed units agamemnon3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Αγαμέμνωνα 15 φορές

Killed units agamemnon4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Αγαμέμνωνα 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Αριστοτέλη Killed units aristotle1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Αριστοτέλη 1 φορά

Killed units aristotle2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Αριστοτέλη 10 φορές

Killed units aristotle3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Αριστοτέλη 15 φορές

Killed units aristotle4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Αριστοτέλη 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Δείμου Killed units deimos1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Δείμο 1 φορά

Killed units deimos2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Δείμο 10 φορές

Killed units deimos3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Δείμο 15 φορές

Killed units deimos4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Δείμο 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Παρίφαστου Killed units pariphaistes1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Παρίφαστο 1 φορές

Killed units pariphaistes2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Παρίφαστο 10 φορές

Killed units pariphaistes3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Παρίφαστο 15 φορές

Killed units pariphaistes4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Παρίφαστο 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Πέλοπα Killed units pelops1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Πέλοπα 1 φορά

Killed units pelops2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Πέλοπα 10 φορές

Killed units pelops3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Πέλοπα 15 φορές

Killed units pelops4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Πέλοπα 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Ρέκωνα Killed units rekonos1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ρέκωνα 1 φορά

Killed units rekonos2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ρέκωνα 10 φορές

Killed units rekonos3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ρέκωνα 15 φορές

Killed units rekonos4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Ρέκωνα 25 φορές

Η Γενναιοδωρία του Θεμιστοκλή Killed units themistokles1.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Θεμιστοκλή 1 φορά

Killed units themistokles2.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Θεμιστοκλή 10 φορές

Killed units themistokles3.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Θεμιστοκλή 15 φορές

Killed units themistokles4.png

Πληγώσατε τον εχθρικό ήρωα Θεμιστοκλή 25 φορές

Η Γενναιοδωρία της Υλέστρας Killed units ylestres1.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Υλέστρα 1 φορά

Killed units ylestres2.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Υλέστρα 10 φορές

Killed units ylestres3.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Υλέστρα 15 φορές

Killed units ylestres4.png

Πληγώσατε την εχθρική ηρωϊδα Υλέστρα 25 φορές