Κανόνες Χρήσης Οδηγών

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Κανόνες Χρήσης Οδηγών

  • Το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης wiki είναι ελεύθερο προς αντιγραφή (copyright-free). Εντούτοις, ότι οδηγοί έχουν δημιουργηθεί είναι προς χρήση της κοινότητας και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αλλού χωρίς να αποδοθούν τα πνευματικά δικαιώματα ή χωρίς να έχει ερωτηθεί ο συγγραφέας τους. Ούτε να υπονοείτε ότι είναι δική σας εργασία. Αυτός ο κανόνας είναι σε συμφωνία με τη Γενική Αποποίηση Ευθυνών.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αντιγράψετε μέρη ή το σύνολο των οδηγών στα εσωτερικά σας φόρουμ, μνημονεύοντας όμως τον Συγγραφέα. Θα βρείτε το όνομα του συγγραφέα στο πάνω μέρος κάθε οδηγού.