Κόσμοι

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Ρυθμίσεις Κόσμων

Κόσμος είναι μια άλλη λέξη για τον διακομιστή παιχνιδιών. Κάθε κόσμος περιέχει τις ίδιες βασικές αρχές του Grepolis εκτός από μικρές αλλαγές στις ρυθμίσεις (δείτε παρακάτω). Ένας παίκτης μπορεί να συμμετέχει σε πολλούς κόσμους με τον ίδιο λογαριασμό, ωστόσο δεν μπορείτε να παίξετε τον ίδιο κόσμο με δύο διαφορετικούς λογαριασμούς.

Ρυθμίσεις
Περιγραφή
Τιμές
Ταχύτητα Κόσμου Η Ταχύτητα Κόσμου ​​καθορίζει πόσο γρήγορα πραγματοποιούνται όλες οι ενέργειες σε έναν κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει κτίρια που δημιουργούν πόρους, περιορισμένες χρονικές θεϊκές δυνάμεις, αναγέννηση διάθεσης και δύναμης κ.λπ. Εύρος: 1+
Αρχικό: 1
Ταχύτητα Μονάδων Μονάδα Ταχύτητα καθορίζει την ταχύτητα με την οποία οι μονάδες ταξιδεύουν στον χάρτη. Εύρος: 1+
Αρχικό: 1
Ταχύτητα Εμπορίου Η Ταχύτητα Εμπορίου καθορίζει την ταχύτητα που ταξιδεύουν οι πόροι στον χάρτη. Εύρος: 1+
Αρχικό: 1
Νυχτερινό Μπόνους Το Νυχτερινό Μπόνους δίνει ένα πλεονέκτημα στον αμυνόμενο όταν δέχεται επίθεση κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι ώρες που ισχύει διαφέρει από κόσμο σε κόσμο, ωστόσο αυτό το μπόνους αυξάνει πάντα την αμυντική αξία του αμυνόμενου κατά 100%. Εύρος: On / Off
Αρχικό: Απενεργοποιημένο
Προστασία Αρχαρίων Ο χρόνος από τον οποίο ένας παίκτης μπαίνει σε έναν κόσμο και κατά την διάρκεια αυτή δεν μπορούν να του επιτεθούν. Η διάρκεια αναφέρεται στον σύνδεσμο με τον Χρόνο διακομιστή και επομένως δεν επηρεάζεται από την Ταχύτητα Κόσμου. Εύρος: 0+ Days
Αρχικό: 7 Days
Σύστημα Κατάκτησης Υπάρχει το σύστημα Εξέγερση και το σύστημα Πολιορκία. N/A
Ηθικό Το Ηθικό αποδυναμώνει το πλεονέκτημα ενός ισχυρότερου παίκτη όταν επιτίθεται σε έναν πολύ πιο αδύναμο παίκτη. Εύρος: Ενεργό (σε κάθε κόσμο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
Όριο μελών συμμαχίας Το ανώτατο πλήθος μελών που μπορούν να συμμετέχουν σε μία συμμαχία την ίδια στιγμή. Εύρος: 2+
Αρχικό: Απεριόριστο
Ήρωες Εάν υπάρχουν ή όχι ήρωες σε έναν κόσμο. Εύρος: Ενεργό/Ανενεργό
Αρχικό: Ενεργό
Ανταλλαγές Χρυσού και Πόρων Ανεξάρτητα αν οι ανταλλαγές χρυσού και πόρων είναι ενεργές. Εύρος: Ενεργό/Ανενεργό
Αρχικό: Ενεργό

Εκεχειρία

Αν ένας κόσμος έχει μπει στην περίοδο ανακωχής, οι συμμαχίες δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν την Τελευταία Αντίσταση. Αν μια συμμαχία έχει ήδη ενεργοποιήσει την Τελευταία Αντίσταση όταν ο κόσμος μπει στην περίοδο ανακωχής, η διάρκεια της ανακωχής θα προστεθεί στην συνολική διάρκεια της Τελευταίας Αντίστασης.

 • 24 ώρες πριν την ανακωχή, δεν θα είναι δυνατή η αποστολή Αποικιακού Σκάφους (ισχύει και για τη πολιορκία και για την εξέγερση).
  • Δεν είναι δυνατόν να πιάσει λιμάνι ένα Αποικιακό Σκάφος, ή πρακτικά να αποστείλετε ένα, 24 ώρες πριν την έναρξη της ανακωχής.
  • Το ίδιο ισχύει και για τις πόλεις φάντασμα.
 • Κατά τη διάρκεια των διακοπών, όλες οι επιθέσεις απλά θα επισκεφτούν την πόλη και δεν θα είναι δυνατή η αποστολή νέων επιθέσεων.
  • Όποιες επιθέσεις φθάνουν μέσα στο χρονικό όριο της ανακωχής, θα επιστρέφουν στην αφετηρία τους.
  • Οι επιθέσεις που θα ξεκινήσουν οποιαδήποτε στιγμή, αλλά φθάνουν στον προορισμό τους μετά την πάροδο του χρόνου ανακωχής, θα φθάνουν στον στόχο.
 • Οι ιδρύσεις πόλεων κατά την περίοδο της εκεχειρίας δεν είναι μπλοκαρισμένες, επειδή δεν υπάρχει καμία εμπλοκή σε μάχη, σε αυτή τη διαδικασία.
 • Όλες οι αλληλεπιδράσεις με τα Θαύματα θα είναι μπλοκαρισμένες:
  • Ύλες: οι παίκτες μπορούν να στείλουν ύλες, αλλά όταν ενεργοποιηθεί η εκεχειρία πριν την ώρα άφιξης των υλών, δίδονται πίσω στην πόλη από την οποία προέρχονται, αντί να προστεθούν στο θαύμα. Το αντίστοιχο ισχύει και για τις επιθέσεις.
  • Επέκταση: η επέκταση ενός θαύματος κατά τη διάρκεια της εκεχειρία δεν επιτρέπεται. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει η επέκταση ενός επιπέδου του θαύματος αν η εκεχειρία είναι ενεργή κατά τη διάρκεια ή μετά το χρόνο ολοκλήρωσης.
  • Κατασκευή: επίσης είναι αδύνατο να ξεκινήσει η κατασκευή ενός θαύματος.
 • Κατά τη διάρκεια της ανακωχής, δεν θα είναι δυνατή η εξαπόλυση επιθετικών θεϊκών δυνάμεων:
  • Οι θεϊκές δυνάμεις είναι: "Κεραυνός" από τον Δία, "Σεισμός" από τον Ποσειδώνα, "Πανούκλα" από τον Άδη και "Οφθαλμαπάτη" από την Αρτέμιδα.

Οι κόσμοι του Ολύμπου έχουν δικούς τους κανόνες που θα τους βρείτε Εδώ.