Ηθικό

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Το Ηθικό αποτελεί ρύθμιση κόσμου και αντισταθμίζει το μειονέκτημα που έχει ένας μικρός παίχτης όταν δέχεται επίθεση από έναν μεγαλύτερο παίχτη.

Τι είναι το Ηθικό;

Όταν ένας παίχτης επιτίθεται σε έναν άλλο, το Ηθικό υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

[(Πόντοι Αμυνόμενου/Πόντοι Επιτιθέμενου)*3+0.3]*100

Εάν αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από 100, το ηθικό θα είναι 100% και επομένως δεν θα έχει καμία επίδραση στη μάχη. Ουσιαστικά, το ηθικό βοηθά τους μικρότερους παίκτες, καθώς οι μεγαλύτεροι παίκτες πρέπει να σκεφτούν καλά πριν στείλουν μια επίθεση. Το αριθμητικό πλεονέκτημα του μεγαλύτερου παίκτη δεν τον βοηθάει ιδιαίτερα.

Η επίδραση του ηθικού στις επιθέσεις σας μπορεί να προβλεφθεί με τον Προσομοιωτή.

Με την έκδοση 2.220 που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2020, μετά από επανεξέταση των σχολίων της κοινότητας, αποφασίστηκε να απενεργοποιηθεί το ηθικό κατά τη διάρκεια πολιορκίας σε κόσμους κατάκτησης. Αυτή η αλλαγή δεν ισχύει για κατακτήσεις σε πόλεις φαντάσματα.

Αλλαγές στο Ηθικό (Νοέμβριος 2017)

Σημείωση: Αυτές οι αλλαγές θα εμφανίζονται μόνο σε πρόσφατα ανοιχτούς κόσμους.

 • Ο κανονικός υπολογισμός εξακολουθεί να ισχύει, αλλά με ένα πρόσθετο επίπεδο.
 • Το ελάχιστο ηθικό αυξάνεται με βάση τον αριθμό των πόλεων που έχει ο αμυνόμενος με ανώτατο όριο ύψους 80%.
 • Κάθε επιπλέον πόλη, μετά την πρώτη, μειώνει την αποτελεσματικότητα του ηθικού αυξάνοντας το ελάχιστο δυνατό ηθικό κατά 5% έως ότου φτάσει το όριο.
  • Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας παίκτης ελέγχει μία πόλη, έχει το πλήρες δυναμικό προστασίας ηθικού, δηλαδή 30% (μείωση 70% επί της δύναμη επίθεσης).
  • 2 πόλεις = 35% (μείωση 65% επί της δύναμης επίθεσης).
  • 3 πόλεις = 40% (μείωση 60% επί της δύναμης επίθεσης).
  • 4 πόλεις = 45% (μείωση 55% επί της δύναμης επίθεσης).
  • 5 πόλεις = 50% (μείωση 50% επί της δύναμης επίθεσης).
  • 6 πόλεις = 55% (μείωση 45% επί της δύναμης επίθεσης).
  • 7 πόλεις = 60% (μείωση 40% επί της δύναμης επίθεσης).
  • 8 πόλεις = 65% (μείωση 35% επί της δύναμης επίθεσης).
  • 9 πόλεις = 70% (μείωση 30% επί της δύναμης επίθεσης).
  • 10 πόλεις = 75% (μείωση 25% επί της δύναμης επίθεσης).
  • 11 πόλεις = 80% (μείωση 20% επί της δύναμης επίθεσης).
  • Με 11 πόλεις και άνω, οι παίκτες έχουν τουλάχιστον 80% ηθικό (μείωση 20% στην δύναμη επίθεσης).
 • Επιπλέον, το ηθικό δεν έχει επίδραση σε πόλεις που βρίσκονται σε νησί με ενεργό θαύμα.