Οδηγός Συνθέσεως Στρατού

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Συνοπτικά

Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να ρίξει φως στις αδύναμες και δυνατές πτυχές όλων των μονάδων στρατού που είναι διαθέσιμες σε αυτό το παιχνίδι. Αν και το αντικείμενο είναι δημοφιλές, υπάρχουν κομμάτια πληροφοριών γύρω από αυτό διάσπαρτα σε διαφορετικές σελίδες, φόρουμ και συζητήσεις. Εδώ γίνεται μία προσπάθεια να αποδοθεί συνοπτικά και σε βάθος ένας οδηγός θεμάτων των μονάδων, που παράλληλα θα είναι αρκετά σαφής για έναν νέο παίκτη.

Σε περίπτωση που μόλις ξεκινήσατε το Grepolis, ίσως θα πρέπει να ρίξετε μία ματιά πρώτα στον Οδηγό Αρχαρίων καθώς και στο Σύστημα Μάχης, πριν ξεκινήσετε να διαβάζετε αυτόν εδώ τον οδηγό.

Γενικά

Κάθε μονάδα στο Grepolis έχει έναν αριθμό παραμέτρων που αντανακλούν την συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητα στη μάχη. Αυτές οι παράμετροι περιλαμβάνουν την ποσότητα σε ύλες που χρειάζεται η μονάδα για να στρατολογηθεί, πόσο πληθυσμό θα δεσμεύσει από τον διαθέσιμο της πόλης και στην περίπτωση των μυθικών μονάδων, πόση εύνοια θα καταναλώσουν (δείτε επίσης τους Θεούς για περισσότερες πληροφορίες).

Υπάρχουν επίσης οι παράμετροι που αφορούν την μάχη. Αυτές περιλαμβάνουν την επιθετική ισχύ σε ένα από τα τρία είδη όπλου: Κρουστικό, διατρητικό και εκηβόλο. Για παράδειγμα ένας εκσφενδονιστής έχει επίθεση με εκηβόλο όπλο, ισχύος 23. Για τις ναυτικές μονάδες η επιθετική ισχύς δεν έχει τύπο, απλά μόνο μία τιμή (για παράδειγμα 180 για την Τριήρη). Κάθε χερσαία μονάδα έχει και τρεις τιμές αμυντικής ισχύος, μία για κάθε τύπο όπλου επίθεσης: Ο ξιφομάχος για παράδειγμα έχει άμυνα 14 εναντίον κρουστικού, 8 εναντίον διατρητικού και 30 εναντίον εκηβόλου όπλου. Όταν λαμβάνει χώρα μία μάχη μεταξύ χερσαίων μονάδων η επιθετική ισχύς της επιτιθέμενης μονάδας αντιτίθεται στην αμυντική ισχύ της αμυνόμενης μονάδας για τον τύπο του όπλου που φέρει η επιτιθέμενη μονάδα. Για τις ναυτικές μονάδες είναι απλούστερο: Μόνο μία τιμή αμυντικής ισχύος υπάρχει για να αντιταχθεί στην επιθετική ισχύ της πειτιθέμενης ναυτικής μονάδας.

Άλλες παράμετροι των μονάδων περιλαμβάνουν τιμές για την ταχύτητα αλλά και την χωρητικότητά τους σε λάφυρα. Η τιμή της ταχύτητας δείχνει πόσο γρήγορα κινείται μία μονάδα προς τον προορισμό της και η χωρητικότητα σε λάφυρα αφορά την ποσότητα των υλών που θα φέρει πίσω η μονάδα, σε περίπτωση που η μάχη είναι νικηφόρα (και υπάρχει διαθεσιμότητα υλών στην πόλη που έγινε η μάχη).

Επιπρόσθετα μερικές μονάδες έχουν και κάποιες ειδικές ικανότητες - παραμέτρους. Υπάρχουν τα μεταφορικά πλοία που μεταφέρουν τις χερσαίες μονάδες διαμέσου των ωκεανών· μερικές μυθικές μονάδες μπορούν να πετάξουν και έτσι διασχίζουν τις θάλασσες χωρίς την ανάγκη μεταφορικού· η ναυτική μονάδα που λέγεται πυρπολικό σκοτώνει εχθρικές ναυτικές μονάδες σε αναλογία 1:1 ανεξάρτητα από τις τιμές επίθεσης και άμυνας. Όλες αυτές οι ιδιαίτερες μονάδες πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά σε ένα μέρος αυτού του οδηγού αφιερωμένο σε αυτές.

Αποτελεσματικότητα Μονάδων

Για να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των μονάδων, πρέπει πρώτα να οριστούν ένα σύνολο από ξεκάθαρα και μετρήσιμα κριτήρια. Οι βασικές αριθμητικές παράμετροι που αναφέρονται πιο πάνω, αποτελούν την βάση για τον καθορισμό των κριτηρίων:

 • Επιθετική ισχύς προς την ποσότητα των απαιτούμενων υλών
 • Επιθετική ισχύς προς τον απαιτούμενο πληθυσμό
 • Επιθετική ισχύς προς την απαιτούμενη εύνοια (για μυθικές μονάδες)
 • Άμυνα (για κάθε τύπο) προς την ποσότητα των απαιτούμενων υλών
 • Άμυνα προς τον απαιτούμενο πληθυσμό
 • Άμυνα προς την απαιτούμενη εύνοια
 • Αποτελεσματικότητα επίθεσης σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες αμυντικές μονάδες και αντίστροφα

Μια λεπτομερής περιγραφή των ανωτέρω κριτηρίων, ακολουθεί. Θεωρείστε επίσης επιπρόσθετα κριτήρια την ταχύτητα, την ικανότητα πτήσης και την χωρητικότητα σε λάφυρα. Ένας από τους κύριους σκοπούς αυτού του οδηγού, είναι να σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποιες μονάδες θα χρησιμοποιήσετε σε κάθε μία περίπτωση και αυτό μπορεί να γίνει βασιζόμενοι στα παραπάνω κριτήρια.

Φτιάχνοντας το Στρατό σας

Ως νέος παίκτης θα αντιμετωπίσετε αναπόφευκτα της εξής ερώτηση: Τι σύνθεση να έχει ο στρατός μου; Ποιες μονάδες ή τι συνδυασμοί μονάδων είναι οι πιο αποτελεσματικοί; Δεν υπάρχει απλή απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, η οποία θα ικανοποιούσε όλους τους παίκτες για όλες τις καταστάσεις. Εντούτοις, υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη και θα σας βοηθήσουν να περιορίσετε τις δυνατές επιλογές σας και να κατανοήσετε ποιες θα είναι οι συνέπειες της κάθε επιλογής σας.

Κατηγορίες Μονάδων

Πρώτα απ' όλα πρέπει να προσδιοριστούν ακριβώς τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν. Τα δύο πιο σημαντικά είναι:

 • ΕΙ/Π: Επιθετική Ισχύς προς την απαιτούμενη διαθεσιμότητα πληθυσμού
 • ΑΙ/Π: Μέση Αμυντική Ισχύς προς την απαιτούμενη διαθεσιμότητα πληθυσμού

Η ΕΙ/Π έχει προφανή ορισμόŠ· είναι η τιμή της επιθετικής ισχύος της μονάδας (όποιος τύπος και αν είναι η επίθεση) διαιρούμενη με τον απαραίτητο πληθυσμό που χρειάζεται η μονάδα για την στρατολόγησή της. Για παράδειγμα για ένα τοξότη η ΕΙ/Π = 8/1 = 8 και για έναν ιππέα = 55/3 ~18,3.

Η ΑΙ/Π έχει πιο σύνθετο υπολογισμό. Για τις χερσαίες μονάδες είναι το άθροισμα όλων των τύπων άμυνας της μονάδας, που διαιρείται με το γινόμενο του απαραίτητου πληθυσμού για την στρατολόγηση της μονάδας, επί τρία. Για τις ναυτικές μονάδες είναι απλά η αμυντική τους ισχύς διαιρούμενη με τον απαραίτητο προς στρατολόγηση πληθυσμό. Έτσι λοιπόν για ένα άρμα η ΑΙ/Π = (76+16+56) / (4*3) ~ 12,3· για μία διήρη η ΑΙ/Π = 160/8 = 20

Μπορεί να φανεί περίπλοκο γιατί επιλέγησαν αυτές οι παράμετροι ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης των μονάδων αλλά αυτό εξηγείται εύκολα. Η οροφή πληθυσμού σε κάθε πόλη είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας για τον στρατό της, ειδικά στα μεταγενέστερα στάδια του παιχνιδιού. Αναλόγως, ένας παίκτης ενδιφέρεται να έχει μέγιστες τιμές επιθετικών ή αμυντικών μονάδων ανά πληθυσμό που χρησιμοποιείται από τον στρατό του. Μία υψηλή ΕΙ/Π βασικά υποννοεί ότι η συγκεκριμένη μονάδα είναι καλή στην επίθεση, όταν μία υψηλή ΑΙ/Π δείχνει μία καλή αμυντική μονάδα. Βασιζόμενοι σε αυτές τις δύο παραμέτρους, οι μονάδες μπορούν αν ξεχωρίσουν σε τρεις κατηγορίες: Επιθετικές, Αμυντικές ή Μικτές. Ακολουθεί ένα πίνακας με τις τιμές ΕΙ/Π και ΑΙ/Π για όλες τις μονάδες. Η τελευταία στήλη Ε/Α είναι ο λόγος της τιμής επίθεσης προς την τιμή άμυνας.


Μονάδα ΠΛηθυσμός Επίθεση
Επίθεση
Άμυνα εναντίον κρουστικού όπλου
Άμυνα σε
κρουστικό όπλο
Άμυνα εναντίον διατρητικού όπλου
Άμυνα σε
διατρητικό όπλο
Άμυνα εναντίον εκηβόλου όπλου
Άμυνα σε
εκηβόλο όπλο
Επιθετική ισχύς προς πληθυσμό
ΕΙ/Π
Αμυντική ισχύς προς πληθυσμό
ΑΙ/Π
Ε/Α
Ξιφομάχος
Ξιφομάχος
1 5
(Κρουστικό)
14 8 30 5 17,3 0,3
Εκσφενδονιστής
Εκσφενδονιστής
1 23 (Διατρητικό) 7 8 2 23 5,7 4
Τοξότης
Τοξότης
1 8 (Διατρητικό) 6 25 12 8 14,3 0,6
Οπλίτης
Οπλίτης
1 16 (Διατρητικό) 18 12 7 16 12,3 1,3
Ιππέας
Ιππέας
3 55
(Κρουστικό)
18 1 24 18,3 4,8 3,8
Άρμα
Άρμα
4 56 (Διατρητικό) 76 16 56 14 12,3 0,9
Καταπέλτης
Καταπέλτης
15 100 (Διατρητικό) 30 30 30 6,7 2 3,4
Μινώταυρος
Μινώταυρος
30 420 (Κρουστικό) 675 300 560 14 17,1 0,8
Μαντιχώρας
Μαντιχώρας
45 945 (Διατρητικό) 170 225 505 21 6,7 3,1
Κύκλωπας
Κύκλωπας
40 756 (Διατρητικό) 945 10 1310 18,9 18,9 1
Άρπυια
Άρπυια
14 266 (Κρουστικό) 105 70 1 19 4,2 4,5
Μέδουσα
Μέδουσα
18 425 (Διατρητικό) 625 435 375 23,6 26,6 0,9
Κένταυρος
Κένταυρος
12 156 (Διατρητικό) 150 450 60 13 18,3 0,7
Πήγασος
Πήγασος
20 100 (Διατρητικό) 900 250 300 5 24 0,2
Κέρβερος
Κέρβερος
30 210 (Κρουστικό) 825 300 1575 7 30 0,2
Ερινύα
Ερινύα
55 1210 (Εκηβόλο) 688 688 895 22 13,8 1,6

Από αυτόν τον πίνακα φαίνεται ότι όλες οι χερσαίες μονάδες μπορούν να διακριθούν στις τρεις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν:

 • Αμυντικές μονάδες (Ε/Α << 1) Ξιφομάχος, Τοξότης, Πήγασος, Κέρβερος.
 • Επιθετικές μονάδες (Ε/Α << 1) Εκσφενδονιστής, Ιππέας, Καταπέλτης, Μαντιχώρας, Άρπυια.
 • Μικτές μονάδες (Ε/Α ~ 1): Οπλίτης, Άρμα, Μινώταυρος, Κύκλωπας, Ύδρα, Μέδουσα, Κένταυρος, Ερινύα.

Προφανώς οι αμυντικές μονάδες δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για επιθέσεις και ανάποδα, ενώ οι μικτές μονάδες μπορούν αν χρησιμοποιηθούν και στις δύο περιπτώσεις. Ακολουθεί μία ανάλυση πιθανών συνθέσεων αμυντικογενών και επιθετικογενών στρατών, βασιζόμενη στην ανωτέρω κατηγοριοποίηση των μονάδων.

Στρατός Χερσαίων Μονάδων

Αμυντικογενής Στρατός

Η ανάλυση που ακολουθεί θεωρεί ότι ένας αμυντικογενής στρατός πρέπει να έχει συνολικά τις τρεις αμυντικές του τιμές περίπου ίσες. Ο λόγος είναι απλός και φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα: Έστω ένας αμυντικογενής στρατός αποτελούμενος από 100 οπλίτες και 100 τοξότες. Θα έχει τις ακόλουθες τιμές άμυνας:

 • Εναντίον κρουστικού όπλου: 19*100 + 5*100 = 2400
 • Εναντίον διατρητικού όπλου: 12*100 + 25*100 = 3700
 • Εναντίον εκηβόλου όπλου: 7*100 + 12*100 = 1900

Για να είναι πιο απλό το παράδειγμα, θεωρείστε ότι στην πόλη αυτού του στρατού δεν υπάρχει τείχος ούτε άλλη βελτίωση της άμυνας. Στην περίπτωση που αυτός ο στρατός δεχθεί επίθεση από μία δύναμη 100 εκσφενδονιστών, με συνολική τιμή επίθεσης με εκηβόλο όπλο 23*100 = 2300, σχεδόν σίγουρα θα εκμηδενιστεί. Έτσι λοιπόν ένας στρατός που θέλει 200 θέσεις πληθυσμού για να στρατολογηθεί, νικιέται από έναν στρατό που θέλει μόνο 100 θέσεις πληθυσμού. Αυτήν ακριβώς την κατάσταση πρέπει να αποφεύγετε.

Θεωρείστε πάλι, έναν άλλο αμυντικογενή στρατό με 50 τοξότες, 50 ξιφομάχους και 100 οπλίτες. Οι αμυντικές τιμές του διαμορφώνονται ως εξής:

 • Εναντίον κρουστικού όπλου: 19*100 + 5*50 + 7*50= 2500
 • Εναντίον διατρητικού όπλου: 12*100 + 25*50 + 8*50 = 2850
 • Εναντίον εκηβόλου όπλου: 7*100 + 12*50 + 30*50 = 2800

Αυτός ο στρατός απαιτεί περίπου 130 εκσφενδονιστές για να νικηθεί, ή περίπου 50 άλογα. Είναι προφανές ότι αυτή η άμυνα είναι πιο αποτελεσματική παρόλο που απαιτεί και πάλι 200 θέσεις πληθυσμού. Αν και φαίνεται ακόμα άνισο το ότι μπορεί να ηττηθεί από έναν στρατό των 130 ή 150 θέσεων πληθυσμού, στην πραγματικότητα, η παρουσία του τείχους δίνει στην άμυνα ένα προβάδισμα· και φυσικά υπάρχουν και άλλες παράμετροι που κάνουν την άμυνα πιο εύκολη - μερικές από τις οποίες αναλύονται πιο κάτω.

Εντούτοις δεν πρέπει να βγάλετε εύκολα το συμπέρασμα ότι μία τέλεια ισορροπημένη, στις αμυντικές τιμές, άμυνα είναι πάντα και η απόλυτη άμυνα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας.

Στον παραπάνω Πίνακα, παρατηρείτε ότι ορισμένες αμυντικές μονάδες έχουν ΑΙ/Π μεγαλύτερο από άλλες.Η υψηλότερη τιμή συναντάται στη Μέδουσα, αλλά καθώς πρόκειται για μυθική μονάδα, η παραγωγή της είναι περιορισμένη. Στο προηγούμενο παράδειγμα, δείτε μία σύνθεση στρατού με σχεδόν την υψηλότερη τιμή ΑΙ/Π, χωρίς την χρήση μυθικών μονάδων, περίπου 13,6. Τροποποιώντας λίγο καλύτερα την σύνθεση αυτή πετυχαίνετε την υψηλότερη τιμή ΑΙ/Π για συμβατικό στρατό. Χρησιμοποιώντας 97 οπλίτες, 51 τοξότες και 52 ξιφομάχους οι τρεις αμυντικές τιμές γίνονται:

 • Εναντίον κρουστικού όπλου: 2780
 • Εναντίον διατρητικού όπλου: 2855
 • Εναντίον εκηβόλου όπλου: 2851
 • ΑΙ/Π: 14,4

Περαιτέρω, αυτή η σύνθεση θα καλείται ως "ισότιμη σύνθεση". Μπορεί άραγε να θεωρηθεί ως η ιδανική; Όχι βέβαια. Υπάρχουν μερικές καταστάσεις που δεν εξυπηρετούνται από αυτό το "ισότιμο" σκεπτικό. Όλα έχουν να κάνουν με την πιθανότητα να δεχθείτε επίθεση από ένα ή άλλο συγκεκριμένο τύπο μονάδων.

Υποθέτουμε ότι η πιθανότητα να δεχθείτε επίθεση από κάθε ένα τύπο όπλου, είναι ίση με τις άλλες δύο. Επιπλέον αν για κάθε ένα τύπο επιθετικού όπλου, ο επιτιθέμενος στρατός θα απαρτίζεται από το καλύτερο είδος μονάδων, όσον αφορά την τιμή ΕΙ/Π, γι αυτόν τον τύπο όπλου επίθεσης. Επειδή αυτό φαίνεται μπερδεμένο, θεωρείστε έναν στρατό επίθεσης 600 θέσεων πληθυσμού ώστε να φανεί καλύτερα αυτή η θεωρία.

 • Επιτιθέμενοι με κρουστικό όπλο (~ 200 θέσεων πληθυσμού)
  • Ιππείς, 66
 • Επιτιθέμενοι με διατρητικό όπλο (~ 200 θέσεων πληθυσμού)
  • Οπλίτες, 200
 • Επιτιθέμενοι με εκηβόλο όπλο (~ 200 θέσεων πληθυσμού)
  • Εκσφενδονιστές, 200

Γι αυτόν τον στρατό οι τιμές επίθεσης ανά είδος όπλου επίθεσης είναι:

 • Κρουστικό: 66 * 55 = 3630
 • Διατρητικό: 200 * 16 = 3200
 • Εκηβόλο: 200 * 23 = 4600

Όπως φαίνεται οι τρεις τιμές επίθεσης είναι διαφορετικές. Συνεπώς, αν όταν ετοιμάζετε τον αμυντικό σας στρατό στη θεωρία της ίσης πιθανότητας, πρέπει να ρυθμίσετε τις αμυντικές σας τιμές σύμφωνα με τα παραπάνω. Από αυτό προκύπτει ότι ο αμυντικός στρατός ισότιμου πληθυσμού 200 θέσεων, θα αποτελείται από 104 οπλίτες, 17 τοξότες και 79 ξιφομάχους, με τις αμυντικές τιμές να διαμορφώνονται σε 3080 για την άμυνα σε κρουστικό, 2305 για την άμυνα σε διατρητικό και 3302 για την άμυνα σε εκηβόλο όπλο. Αυτή η κατανομή στις αμυντικές τιμές θα αναφέρεται στο εξής ως 'σύνθεση ίσης πιθανότητας'

Φυσικά αυτή η υπόθεση της ίσης πιθανότητας είναι πολύ γενική. Όμως η σύνθεση ίσης πιθανότητας έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα. Αν υποτεθεί ότι ο αντίπαλος κατάφερε να πάρει κατασκοπεία από τον στρατό της πόλης πριν την επίθεση, έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει την σύνθεση του επιθετικού του στρατού ανάλογα. Σε περίπτωση λοιπόν που βρει αμυντικό στρατό ίσης σύνθεσης, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει 124 εκσφενδονιστές και θα έχει 50% πιθανότητα να νικήσει την άμυνά σας. Αν όμως έχετε χρησιμοποιήσει σύνθεση ίσης πιθανότητας, τότε θα χρειαστεί 144 εκσφενδονιστές ή 144 οπλίτες ή 48 άλογα για να έχει την ίδια πιθανότητα νίκης. Αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσει έναν στρατό 144 θέσεων πληθυσμού εναντίον σας αντί για 123 θέσεων που θα χρησιμοποιούσε στην περίπτωση ίσης σύνθεσης. Όποτε θεωρείτε μία πόλη ανασφαλή από κατασκοπεία, η σύνθεση ίσης πιθανότητας είναι μία καλή επιλογή άμυνας.

Τέλος οι αμυντικές συνθέσεις στρατού μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να περιλαμβάνουν και μυθικές μονάδες. Θα ασχοληθείτε με δύο από αυτές: Την Μέδουσα και τον Πήγασο. Η Μέδουσα έχει την υψηλότερη τιμή ΑΙ/Π, ενώ ο Πήγασος αν και έχει μικρότερη τιμή ΑΙ/Π, είναι φθηνότερος όσον αφορά την εύνοια: έχει 20% μεγαλύτερο λόγο άμυνας προς εύνοια από την Μέδουσα.

Επειδή οι μυθικές μονάδες θέλουν αρκετό διαθέσιμο πληθυσμό ανά μονάδα, θα αναγάγουμε όλα τα παραδείγματα σε πληθυσμιακές ανάγκες των 1000 θέσεων. Επίσης τίθεται και ένα άνω όριο στην εύνοια· οι μυθικές μονάδες σε οποιαδήποτε σύνθεση δεν πρέπει να απαιτούν εύνοια περισσότερη από 3000.

Ισότιμη Σύνθεση με Μέδουσα

Σύνθεση μονάδων:

 • Μέδουσα: 14
 • Ξιφομάχοι: 259
 • Τοξότες: 289
 • Οπλίτες: 200

Τιμές άμυνας:

 • Εναντίον κρουστικού όπλου: 17710
 • Εναντίον διατρητικού όπλου: 17787
 • Εναντίον εκηβόλου όπλου: 17888
 • ΑΙ/Π: 17,8

Παρατηρείστε ότι η τιμή ΑΙ/Π είναι σημαντικά υψηλότερη χάρη στην χρήση των Μεδουσών.

Σύνθεση ίσης πιθανότητας με Μέδουσες

Σύνθεση Μονάδων:

 • Μέδουσα: 14
 • Ξιφομάχοι: 488
 • Τοξότες: 219
 • Οπλίτες: 41

Τιμές Άμυνας:

 • Εναντίον κρουστικού όπλου: 17634
 • Εναντίον διατρητικού όπλου: 15961
 • Εναντίον εκηβόλου όπλου: 22805
 • ΑΙ/Π: 18,8

Αυτή η αμυντική σύνθεση είναι τόσο καλή που πραγματικά μία επιθετική δύναμη που δεν θα περιέχει μυθικές μονάδες πρέπει να έχει σύνθεση όχι λιγότερο από 1000 θέσεις πληθυσμού. Αν ένας στρατός 2000 θέσεων πληθυσμού φτιαχτεί σύμφωνα με αυτή την σύνθεση σε μία πόλη με μέγιστο επίπεδο τείχους και πύργο, είναι εξαιρετικά δαπανηρό να νικηθεί από έναν επιτιθέμενο στρατό και μάλλον θα χρειαστεί συντονισμένες επιθέσεις στρατώνα από αρκετές πόλεις.

Υπάρχουν και άλλα πράγματα που συνηγορούν στην χρήση των μεδουσών στην άμυνα, τα οποία θα συζητηθούν αργότερα στο τμήμα για τον ισότιμο στρατό.

Ισότιμη Σύνθεση με Πήγασους

Σύνθεση Μονάδων:

 • Πήγασοι: 12
 • Ξιφομάχοι: 265
 • Τοξότες: 495

Τιμές Άμυνας:

 • Εναντίον κρουστικού όπλου: 17480
 • Εναντίον διατρητικού όπλου: 17495
 • Εναντίον εκηβόλου όπλου: 17490
 • AD/F: 17,5

Αυτός ο στρατός είναι πολύ καλής σύνθεσης όσον αφορά τις απαιτήσεις σε ύλες, ανά μονάδα άμυνας. Ο λόγος τιμής άμυνας προς τις ύλες είναι 9,55 συγκρινόμενος με τον αντίστοιχης σύνθεσης με Μέδουσες λόγο που είναι 7,03. Επίσης οι Πήγασοι εδώ χρειάζονται μόνο 2160 εύνοια σε αντίθεση με τις Μέδουσες που θέλουν 2940.

Σύνθεση ίσης πιθανότητας με Πήγασους

Προσεχώς...

Επιθετικογενής Στρατός

Η στρατολόγηση και το χτίσιμο ενός επιθετικού στρατού είναι στην πραγματικότητα πιο εύκολη, απ' ότι το φτιάξιμο ενός αμυντικού. Ενώ στην περίπτωση του αμυντικού στρατού πρέπει να ζυγίσετε τις παραμέτρους ενάντια σε όλα τα είδη επιθέσεων, η επίθεση είναι πιο αποτελεσματική όταν είναι καθαρή. Άρα μένει να αναλογιστείτε τα τρία διαφορετικά είδη επιθετικού στρατού: Κρουστικού, διατρητικού ή εκηβόλου όπλου.

Η επιλογή μεταξύ των, στις περισσότερες περιπτώσεις βασίζεται είτε στις πληροφορίες της κατασκοπείας - είτε απλά στην πρακτική πλευρά, καθώς έχετε λίγες μονάδες ήδη και είναι ευκολότερο να φτιάξετε περισσότερες από αυτές, από το να αρχίσετε να στρατολογείτε προς μία διαφορετική σύνθεση. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες που θα αναφερθούν στα αντίστοιχα τμήματα. Σημειώστε πάντως ότι σε περίπτωση που ο εχθρός σας χρησιμοποιεί αμυντικό στρατό ίσης πιθανότητας, και επιτίθεστε χωρίς μυθικές μονάδες, θα ξοδέψετε στρατό συγκεκριμένης απαίτησης πληθυσμού, ανεξάρτητα από τον τύπο της επίθεσης που θα επιλέξετε.

Επιθετικός στρατός κρουστικού όπλου

Υπάρχει μόνο μία, μη μυθική, επιθετική μονάδα κρουστικού όπλου, ο ιππέας. Είναι επίσης, αναμφισβήτητα, η πιο δημοφιλής επιθετική μονάδα στο Grepolis: Όχι μόνο έχει πολύ καλή τιμή παραμέτρου ΕΙ/Π, αλλά έχει και καλή ταχύτητα, ενώ μπορεί να μεταφέρει και αρκετά λάφυρα, που κάνει αυτή τη μονάδα ιδανική για να "φαρμάρει" άλλες πόλεις. Και αφού θα θέλετε να λεηλατείτε άλλες πόλεις για να μαζεύετε λάφυρα όποτε αυτό είναι δυνατό, είναι βολικά καλό να το κάνει αυτό ο επιθετικός σας στρατός κατά τον χρόνο του "εκτός υπηρεσίας".

Υπάρχει ένας ακόμη ικανός λόγος για να χρησιμοποιήσετε ιππείς για επίθεση: οι, μη μυθικές, μονάδες που έχουν υψηλή άμυνα σε επίθεση κρουστικού όπλου έχουν την χαμηλότερη ΑΙ/Π μεταξύ των αμυντικών μονάδων. Ακόμα λοιπόν κι αν ο αντίπαλός σας αποφασίσει να φτιάξει 300 οπλίτες ως αμυντικό στρατό, θα τους νικήσετε εύκολα με 100 ιππείς (που έχουν την ίδια απαίτηση σε πληθυσμό, δηλ. 300). Αν φτιάχνατε επιθετική δύναμη εκσφενδονιστών, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να νικήσετε μία άμυνα που να απαρτιζόταν καθαρά από ξιφομάχους, ενώ οι οπλίτες ως επιθετικές μονάδες έχουν ακόμα χειρότερη επίδοση ενάντια στους τοξότες.

Αν έχετε την δυνατότητα να ενισχύσετε τον επιθετικό σας στρατό κρουστικού όπλου με αντίστοιχες μυθικές, οι μονάδες σας θα γίνουν θα γίνουν ακόμα πιο τρομερή και ευέλικτη. Οι Άρπυιες έχουν ΕΙ/Π λίγο υψηλότερη από τους ιππείς, είναι επίσης ταχείες και μεταφέρουν πολλά λάφυρα· επίσης μπορούν να πετάξουν. Αν αυτό το χαρακτηριστικό τους σας φαίνεται ασήμαντο, τότε αναλογιστείτε το εξής: οι περισσότερες από τις επιθέσεις σας πρέπει να γίνουν σε άλλα νησιά, που σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε μεταφορικά πλοία για να μεταφέρετε τα άλογά σας. Τα μεταφορικά πλοία έχουν επίσης απαίτηση πληθυσμού: 3 απλά μεταφορικά, χωρίς την έρευνα "κουκέτες" μπορούν να μεταφέρουν 20 ιππείς. Αυτό προσθέτει 21 θέσεις πληθυσμού επιπλέον των 60 των ιππέων, που μειώνει την ΕΙ/Π σε 13,6. Αν έχετε ερευνήσει τις "κουκέτες" τότε η ΕΙ/Π είναι 14,5, οπωσδήποτε χαμηλότερο από την αρχική 18,3 των ιππέων. Οι Άρπυιες δεν υποφέρουν από αυτό το ελάττωμα, καθιστώντας τες πολύ πιο αποτελεσματικές.

Επιθετικός στρατός διατρητικού όπλου

Αν αποφασίσετε να επικεντρωθείτε στην δημιουργία επιθετικού στρατού με έμφαση στο διατρητικό όπλο, έχετε να επιλέξετε μεταξύ οπλιτών και αρμάτων. Οι οπλίτες έχουν ελαφρώς υψηλότερο λόγο ΕΙ/Π είναι οπωσδήποτε φθηνότεροι στις απαιτήσεις υλών για την στρατολόγησή τους , η αντίστοιχη έρευνα θέλει λιγότερους πόντους έρευνας και ταυτόχρονα είναι διαθέσιμη νωρίτερα στην Ακαδημία. Τα άρματα έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα και μεταφέρουν περισσότερα λάφυρα, που τα καθιστά αποτελεσματικά στις λεηλασίες άλλων πόλεων, αν και η επίδοσή τους σε αυτό είναι πολύ χειρότερη των ιππέων.

Όλες οι επιθετικές, μη μυθικές, μονάδες διατρητικού όπλου, είναι μικτές (ισότιμες αμυντικά και επιθετικά), συνεπώς ένα στράτευμα με επίθεση διατρητικού όπλου συνεισφέρει αποτελεσματικά και στην άμυνα. Αυτό αναλύεται παρακάτω στο τμήμα που αφορά τον μικτό στρατό.

Από την άλλη πλευρά, οι τοξότες είναι πολύ δημοφιλείς αμυντικές μονάδες, εξαιρετικά αποτελεσματικοί σε άμυνα εναντίον διατρητικού όπλου. Γι' αυτό αν χρησιμοποιείτε οπλίτες ή και άρματα για επίθεση, βεβαιωθείτε ότι ο εχθρός δεν συγκεντρώνει τοξότες· σε αυτή την περίπτωση η επίθεσή σας θα είναι εξαιρετικά αναποτελεσματική, ακόμα δε κι αν κερδίσετε τη μάχη, οι απώλειες σε απαραίτητες για την αναπλήρωση ύλες και θέσεων πληθυσμού θα είναι αρκετά υψηλότερες.

Υπάρχουν δύο μυθικές μονάδες με εξαιρετική επίθεση διατρητικού όπλου. Η Μέδουσα έχει την υψηλότερη τιμή ΕΙ/Π (και ΑΙ/Π, όπως έχει ήδη προαναφερθεί) και ο Μαντιχώρας που έχει την δεύτερη καλύτερη, ελάχιστα μικρότερη. Όμως οι Μαντιχώρες πετούν, οπότε τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα που ισχύουν για τις Άρπυιες, τα βλέπετε και εδώ.

Επιθετικός στρατός εκηβόλου όπλου

Οι εκσφενδονιστές έχουν την υψηλότερη ΕΙ/Π από όλες τις μη μυθικές μονάδες (και η μόνη μυθική που έχει ελαφρώς υψηλότερη, είναι η Μέδουσα). Είναι διαθέσιμοι από τα πρώτα στάδια του παιχνιδιού. Το μόνο πρόβλημα με αυτούς είναι ότι δεν κουβαλούν πολλά λάφυρα, εκτός αν έχετε τουλάχιστο 500 από αυτούς.

Οι εκσφενδονιστές αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τους ξιφομάχους, αλλά στα μετέπειτα στάδια του παιχνιδιού, λίγοι παίκτες χρησιμοποιούν τους ξιφομάχους ως βάση για την άμυνά τους. Έτσι είναι πιθανό μία επίθεση εκσφενδονιστών να βρει ένα κενό στην αντίπαλη άμυνα. Σημειώστε το εξής σημαντικό: ακόμα κι αν ο αντίπαλος φτιάχνει ξιφομάχους, το κάνει πιθανότατα για να φτιάξει έναν ισότιμο αμυντικό στρατό. Αυτό σημαίνει ότι μία επίθεση με εκσφενδονιστές θα είναι τουλάχιστο εξίσου αποτελεσματική με επίθεση οποιασδήποτε άλλης επιθετικής συνθέσεως στρατού. Είναι διαφορετικό απ' ότι είδατε με τους ιππείς, καθώς αν ο αντίπαλος αμυνθεί με οπλίτες ή άρματα είναι πολύ αποτελεσματικός αλλά αδύναμος στις άλλου είδους επιθέσεις.

Βασιζόμενοι σε αυτό, είναι μάλλον καλή ιδέα να στέλνετε επίθεση με εκσφενδονιστές, όταν δεν ξέρετε τι άμυνα έχει ο αντίπαλος. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν μυθικές μονάδες που να συμπληρώνουν τις επιθετικές δυνατότητες ενός στρατεύματος σε εκηβόλο όπλο, όπως γίνεται με το κρουστικό και το διατρητικό. Οι Κύκλωπες και οι Κένταυροι είναι μυθικές μονάδες εκηβόλου όπλου, αλλά καθώς έχουν χειρότερο λόγο ΕΙ/Π από τους εκσφενδονιστές και ταυτόχρονα απαιτούν πολλαπλάσιες ποσότητες υλών - και εύνοιας - μάλλον δεν αξίζει να τους στρατολογήσει κανείς.

Μικτός (ισότιμος) στρατός

Σύντομα...

Περίληψη: Επισκόπηση συνθέσεων στρατού

Στρατός ναυτικών μονάδων

Σε αυτήν την ενότητα θα καλυφθεί το θέμα της σύνθεσης ναυτικής δύναμης και τα δυνατά / αδύνατα σημεία των διαφόρων ναυτικών μονάδων.

Υπάρχει πολύ λιγότερες επιλογές όταν το θέμα αφορά τις ναυτικές μονάδες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ναυτικές μονάδες έχουν ένα μόνο είδος επίθεσης / άμυνας.
Ακολουθεί ένας πίνακας με τις ναυτικές μονάδες και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως ο αντίστοιχος πιο πάνω για τις χερσαίες μονάδες.


Μονάδα Πληθυσμός Επίθεση
Επίθεση
Άμυνα
Άμυνα
Ταχύτητα
Ταχύτητα
Επίθεση
ΕΙ/Π
Άμυνα
ΑΙ/Π
Ε/Α
Διήρης
Διήρης
8 24 160 15 3 20 0,2
Πλοίο Φάρος
Πλοίο Φάρος
10 200 60 13 20 6 3,3
Τριήρης
Τριήρης
16 180 250 9 11,3 15,6 0,7
Ύδρα
Ύδρα
50 1000 715 8 20 14,3 1,4

Παρατηρείστε ότι υπάρχει μόνο μία επιθετική μονάδα - το Πλοίο Φάρος και αντίστοιχα μία αμυντική, η Διήρης. Οι δύο άλλες μονάδες μπορούν αν θεωρηθούν μικτές, ισότιμες σε επίθεση και άμυνα και αυτές είναι η Τριήρης και η Ύδρα.

Μία ναυτική δύναμη των 13 διήρεων και 7 πλοίων - φάρων, έχουν περίπου την ίδια αμυντική ισχύ όπως μία δύναμη 10 τριήρεων. Ο πληθυσμός που απαιτείται για τον συνδυασμό διήρεων και φάρων είναι 161, ενώ για τις τριήρεις απαιτείται 160. Αυτό σημαίνει ότι οι τριήρεις δεν είναι πιο αποτελεσματικές απ' ότι ο συνδυασμός διήρεων και φάρων, αν θέλετε να δημιουργήσετε ναυτική δύναμη ισορροπημένης αξίας ή αλλιώς μικτή και φυσικά οι τριήρεις είναι πολύ κατώτερες σε συνεισφορά όταν φτιάχνετε καθαρά επιθετικό ή αμυντικό στρατό ναυτιών μονάδων. Επίσης είναι αρκετά πιο αργές. Γι αυτούς τους λόγους, οι τριήρεις δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν ποτέ στο Grepolis.

Όσον αφορά την Ύδρα, μία δύναμη 27 διήρεων και 47 πλοίων - φάρων ισοδυναμεί με 10 ύδρες σε μικτή σύνθεση, ίσης άμυνας και επίθεσης, αλλά απαιτεί 659 θέσεις πληθυσμού σε σχέση με τις 500 που θέλουν οι ύδρες. Αυτό σημαίνει ότι μία μικτή σύνθεση όταν στηρίζεται σε ύδρες έχει πλεονέκτημα, αλλά το μειονέκτημα είναι ότι οι ύδρες είναι πολύ αργές, στην πραγματικότητα είναι πιο αργές και από τις τριήρεις. Υπάρχει θέση γι αυτές στο παιχνίδι, σε κόσμους με σύστημα κατάκτησης την Πολιορκία, αλλά αυτό αναλύεται παρακάτω στο τμήμα "Πως να χρησιμοποιήσετε τον στρατό σας".

Γενικά όμως, η γενική κατεύθυνση όταν φτιάχνετε μία ναυτική δύναμη, είναι να έχετε μερικές πόλεις αφοσιωμένες αποκλειστικά στην κατασκευή πλοίων - φάρων και άλλες αποκλειστικά στην κατασκευή διήρεων. Σε μία τέτοια διάταξη πόλεων οι Ύδρες δεν έχουν θέση. Και για την πρώτη σας πόλη η Ύδρα δεν είναι επιλογή έτσι κι αλλιώς.

Πως να χρησιμοποιήσετε το στρατό σας

Σύντομα κοντά σας...

Πρότυπο:GuidesNav