Στρατώνας

Από Wiki Grepolis GR
Αναθεώρηση ως προς 13:33, 18 Ιουνίου 2011 από τον Creopolis (συζήτηση | συνεισφορές) (→‎Επίπεδα κτισίματος)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Jump to navigation

Πίσω: Κτίρια

Σκοπός

Στον στρατώνα μπορείτε να δημιουργήσετε απλές αλλά και μυθικές μονάδες. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο του στρατώνα τόσο ποιο γρήγορα δημιουργούνται και οι μονάδες.

Κατασκευαστικές Απαιτήσεις

Επίπεδα κτισίματος

Μέγιστο επίπεδο : 30

Επίπεδο 1 με 9 Επίπεδο 10 με 19 Επίπεδο 20 με 30
Stage 1 Stage 2‎ Stage 3‎


Επίπεδο Ταχύτητα (Χρόνος για τη δημιουργία Ξιφομάχου) Κόστος
1 Time.png0:09:00 Wood.png70 Stone.png20 Iron.png40 Pop.png1
2 Time.png0:??:?? Wood.png163 Stone.png64 Iron.png116 Pop.png1
3 Time.png0:04:24 Wood.png267 Stone.png125 Iron.png217 Pop.png2
4 Time.png0:??:?? Wood.png380 Stone.png203 Iron.png338 Pop.png2
5 Time.png0:08:35 Wood.png499 Stone.png294 Iron.png477 Pop.png2
6 Time.png0:16:56 Wood.png623 Stone.png399 Iron.png632 Pop.png2
7 Time.png0:16:42 Wood.png752 Stone.png516 Iron.png801 Pop.png3
8 Time.png0:16:28 Wood.png885 Stone.png644 Iron.png984 Pop.png2
9 Time.png0:16:13 Wood.png1022 Stone.png785 Iron.png1179 Pop.png2
10 Time.png0:15:58 Wood.png1162 Stone.png935 Iron.png1387 Pop.png3
11 Time.png0:15:44 Wood.png1305 Stone.png1097 Iron.png1606 Pop.png3
12 Time.png0:15:29 Wood.png1451 Stone.png1268 Iron.png1837 Pop.png2
13 Time.png0:15:13 Wood.png1600 Stone.png1450 Iron.png2077 Pop.png3
14 Time.png0:14:58 Wood.png1575 Stone.png1476 Iron.png2096 Pop.png3
15 Time.png0:14:43 Wood.png1905 Stone.png1841 Iron.png2590 Pop.png3
16 Time.png0:14:27 Wood.png2061 Stone.png2051 Iron.png2860 Pop.png3
17 Time.png0:14:11 Wood.png2219 Stone.png2269 Iron.png3140 Pop.png3
18 Time.png0:13:56 Wood.png2380 Stone.png2497 Iron.png3429 Pop.png3
19 Time.png0:13:40 Wood.png2542 Stone.png2732 Iron.png3727 Pop.png3
20 Time.png? Wood.png2679 Stone.png2947 Iron.png3992 Pop.png3
21 Time.png? Wood.png2842 Stone.png3198 Iron.png4304 Pop.png3
22 Time.png? Wood.png3040 Stone.png3490 Iron.png4671 Pop.png4
23 Time.png? Wood.png3209 Stone.png3759 Iron.png5002Pop.png3
24 Time.png0:12:20 Wood.png3042 Stone.png3632 Iron.png4806Pop.png3
25 Time.png0:12:03 Wood.png3517 Stone.png4277 Iron.png5630 Pop.png4
26 Time.png? Wood.png3727 Stone.png4613 Iron.png6040 Pop.png3
27 Time.png? Wood.png3863 Stone.png4864 Iron.png6338 Pop.png4
28 Time.png? Wood.png4039 Stone.png5168 Iron.png6702 Pop.png3
29 Time.png? Wood.png3994 Stone.png5273 Iron.png6777Pop.png3
30 Time.png0:10:30 Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?

Σημείωση: Νέος Πίνακας

Επίπεδο Πόντοι Κόστος Building Time Units Time
Wood Stone Silver Population 50px-Sword 90x90.jpg 50px-Slinger 90x90.jpg 50px-Archer 90x90.jpg 50px-Hoplite 90x90.jpg 50px-Horseman 90x90.jpg 50px-Chariot 90x90.jpg 50px-Catapult 90x90.jpg
1 33 70 20 40 1 ? 0:09:00 ? ? ? ? ? ?
2 4 163 64 116 1 ? ? ? ? ? ? ? ?
3 4 267 125 217 2 ? ? ? ? ? ? ? ?
4 5 380 203 338 2 ? ? ? ? ? ? ? ?
5 5 499 294 477 2 ? 0:08:35 0:09:32 0:09:03 0:10:58 0:34:20 0:45:47 2:51:43
6 6 623 399 632 2 ? 0:16:56 ? ? ? ? ? ?
7 7 752 516 801 2 ? 0:16:42 ? ? ? ? ? ?
8 7 885 644 984 2 ? 0:16:28 ? ? ? ? ? ?
9 8 1022 785 1179 2 ? 0:16:13 ? ? ? ? ? ?
10 9 1162 935 1387 3 ? 0:15:58 ? ? ? ? ? ?
11 10 1305 1097 1606 3 ? 0:15:44 ? ? ? ? ? ?
12 11 1451 1268 1837 2 ? 0:15:29 ? ? ? ? ? ?
13 13 1600 1450 2077 3 ? 0:15:13 ? ? ? ? ? ?
14 14 1575 1476 2096 3 ? 0:14:58 ? ? ? ? ? ?
15 16 1905 1841 2590 3 ? 0:14:43 ? ? ? ? ? ?
16 ? ? ? ? ? ? 0:14:27 ? ? ? ? ? ?
17 ? ? ? ? ? ? 0:14:11 ? ? ? ? ? ?
18 ? ? ? ? ? ? 0:13:56 ? ? ? ? ? ?
19 ? ? ? ? ? ? 0:13:40 ? ? ? ? ? ?
20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
21 ? ? ? ? ? ? 0:05:54 0:06:34 0:06:14 0:07:33 0:23:39 0:31:32 1:58:16
22 ? 3040 3490 4671 4 2:37:35 ? ? ? ? ? ? ?
23 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
24 ? ? ? ? ? ? 0:12:20 ? ? ? ? ? ?
25 ? ? ? ? ? ? 0:12:03 ? ? ? ? ? ?
26 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
27 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
28 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
29 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
30 ? ? ? ? ? ? 0:10:30 ? ? ? ? ? ?