Οδηγός Αμυντικής Πόλης

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Επισκόπηση

Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να αποσαφηνίσει τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύνατα σημεία όλων των μονάδων που διατίθενται σε αυτό το παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι το θέμα είναι αρκετά επίκαιρο και ίσως ιδιαίτερα αναγκαίο, όλες οι σχετικές πληροφορίες που μπορούμε να λάβουμε είναι διεσπαρμένες σε διάφορους οδηγούς. Εδώ κάνουμε μια απόπειρα να εισέλθουμε σε μια εις βάθος ανάλυση, που θα είναι ταυτόχρονα περιεκτική και σαφής για έναν παίκτη που είναι νέος σε αυτό το παιχνίδι.

Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τίποτα για το Grepolis ακόμα, θα πρέπει να ξεκινήσετε από τα βασικά πρώτα, καθώς και το σύστημα μάχης πριν από την ανάγνωση αυτού του οδηγού. Η κατανόηση και βαθιά γνώση του συγκεκριμένου παιχνιδιού, θα σας οδηγήσει στην επιτυχία και σε ατελείωτες ώρες διασκέδασης.

Γενικές πληροφορίες

Κάθε μονάδα στο Grepolis έχει μια σειρά από παραμέτρους που αντανακλούν τη συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητά της στη μάχη. Στις παραμέτρους αυτές συμπεριλαμβάνονται και η τιμή της μονάδας (από την άποψη των πόρων που θα πρέπει να δαπανηθούν για την παραγωγή της), τον ελεύθερο χώρο στην φάρμα (ελεύθερο πληθυσμό) που καταναλώνει η κάθε μονάδα και στην περίπτωση των μυθικών μονάδων την εύνοια η οποία χρειάζεται για την κατασκευή τους.

Υπάρχουν επίσης οι «μαχητικές» παράμετροι της μονάδας. Αυτές περιλαμβάνουν την αξία της επίθεσης που αποδίδεται από καθέναν από τους τρεις τύπους όπλων: κρουστικό, διατρητικό, εκηβόλο. Για παράδειγμα, ένας εκσφενδονιστής έχει επίθεση ίση με 23. Για τις ναυτικές μονάδες η παράμετρος επίθεση δεν έχει τύπο, μόνο μια απλή αριθμητική τιμή (π.χ. 180 για Τριήρης). Κάθε μονάδα ξηράς έχει επίσης τρεις τιμές στην άμυνα, μια για κάθε τύπο επίθεσης: ο ξιφομάχος για παράδειγμα έχει 14 άμυνα ενάντια σε κρουστικό, 8 άμυνα ενάντια σε διατρητικό και 30 άμυνα ενάντια σε εκηβόλο. Κάθε φορά που μια μάχη γίνεται μεταξύ των μονάδων ξηράς, η αξία της επίθεσης των μονάδων που έχουν σταλεί μετράται σε σχέση με την αντίστοιχη αμυντική αξία των μονάδων υπεράσπισης. Για ναυτικές μονάδες η μέτρηση είναι απλή: Υπάρχει μόνο ένα αμυντικό ναυτικό είδος γι 'αυτό είναι απλά μια αριθμητική τιμή.

Άλλες ιδιότητες των μονάδων είναι αυτές που περιλαμβάνουν την ταχύτητα και την ικανότητα λεηλασίας. Η ταχύτητα υποδεικνύει το πόσο γρήγορα μια μονάδα θα είναι σε θέση να φτάσει στον προορισμό της και η ικανότητα της λεηλασίας δείχνει πόσους από τους πόρους θα είναι σε θέση να μεταφέρει από μια μάχη σε περίπτωση νίκης.

Επιπλέον ορισμένες μονάδες έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Υπάρχουν πλοία μεταφοράς ή γρήγορα μεταφορικά πλοία που μπορούν να μεταφέρουν τις μονάδες ξηράς πέρα από τον ωκεανό. Υπάρχουν ορισμένες μυθικές μονάδες που μπορούν να πετάξουν και έτσι είναι σε θέση να διασχίσουν τον ωκεανό γρήγορα και χωρίς μεταφορικά πλοία. Υπάρχουν ειδικές ναυτικές μονάδες που ονομάζονται πλοία φάροι που σκοτώνουν τα αμυντικά πολεμικά πλοία του εχθρού σε αναλογία 1:1 (π.χ. πυρπολικά), ανεξάρτητα από τις παραμέτρους επίθεσης ή άμυνας. Όλες αυτές οι συγκεκριμένες μονάδες θα πρέπει να θεωρηθούν μοναδικές περιπτώσεις και να αναλυθούν ξεχωριστά.

Μονάδες και αποτελεσματικότητα

Για να αναλυθεί η αποτελεσματικότητα των μονάδων, θα πρέπει πρώτα να καθοριστεί ένα σύνολο σαφών και εύκολα κατανοήσιμων κριτηρίων. Οι βασικές παράμετροι των μονάδων που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν τη βάση αυτών των κριτηρίων:

 • τη δύναμη επίθεσης ανάλογα με τους πόρους που δαπανώνται για την κάθε επιθετική μονάδα.
 • τη δύναμη επίθεσης ανάλογα με τον ελεύθερο πληθυσμό στην φάρμα.
 • τη δύναμη επίθεσης ανάλογα την εύνοια που δαπανάται (για τις επιθετικές μυθικές μονάδες)
 • τη δύναμη άμυνας ανάλογα με τους πόρους που δαπανώνται για την κάθε αμυντική μονάδα.
 • τη δύναμη άμυνας ανάλογα με τον ελεύθερο πληθυσμό στην φάρμα.
 • τη δύναμη άμυνας ανάλογα την εύνοια που δαπανάται (για τις αμυντικές μυθικές μονάδες)
 • αποτελεσματικότητας της επίθεσης σε σχέση με τις υπάρχουσες αμυντικές μονάδες και αντίστροφα

Λεπτομέρειες για την αποτελεσματικότητα καθενός από τα ανωτέρω κριτήρια θα αναλυθούν παρακάτω. Θα εξετάσουμε επίσης πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως η ταχύτητα, η ικανότητα πτήσης, η δυνατότητα μεταφοράς της λείας. Ένας από τους κύριους σκοπούς του παρόντος οδηγού είναι να σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποιες μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και αυτό μπορεί να γίνει με βάση τις παραπάνω αξίες.

Φτιάχνοντας τον στρατό σας

Ως νέος παίκτης θα αντιμετωπίσετε αναπόφευκτα το ερώτημα: πώς μπορώ να φτιάξω τον στρατό μου; Ποιες μονάδες ή συνθέσεις μονάδων είναι οι πιο αποτελεσματικές; Δεν υπάρχει απλή απάντηση σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν για όλους τους παίκτες το ίδιο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι πολύ σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψιν και οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να περιορίσετε τις επιλογές σας και να καταλάβετε ποιες θα είναι οι συνέπειες της επιλογής σας. Όπως σε ποια θέση είναι η επιθετική σας πόλη και σε ποια η αμυντική, είστε ανάμεσα σε αντιπάλους ή σε συμμάχους, είστε σε νησί με μεγαλύτερο ποσοστό κάποιου συγκεκριμένου πόρου και νησί με αγροτικά χωριά ή απλά σε ένα βοηθητικό νησί?

Κατηγορίες μονάδων

Πρώτα απ 'όλα θα εξετάσουμε τους ακριβείς ορισμούς των κριτηρίων που αναφέρονται ανωτέρω. Θα ξεκινήσουμε με τους δύο που είναι πιο σημαντικοί:

 • Τ.Ε. = τιμή επίθεσης ανάλογα με τον ελεύθερο πληθυσμό
 • Μ.Τ.Α. = μέση τιμή άμυνας ανάλογα με τον ελεύθερο πληθυσμό

Η πρώτη περίπτωση ορίζεται προφανώς εύκολα - είναι η δύναμη επίθεσης της μονάδας (δεν έχει σημασία τι είδος είναι) η οποία διαιρείται με το κόστος του πληθυσμού της. Για παράδειγμα, για έναν τοξότη η Τ.Ε. του είναι 8 δια 1 ( 1 είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ως μονάδα στην φάρμα), άρα το αποτέλεσμα είναι 8. Άλλο ένα παράδειγμα, για έναν ιππέα η Τ.Ε. είναι 55/3 (3 είναι ο χώρος που καταλαμβάνει στην φάρμα) = 18,3~.

Η δεύτερη περίπτωση είναι λίγο πιο περίπλοκη. Για τις μονάδες ξηράς είναι ένα άθροισμα όλων των τύπων της άμυνας το οποίο διαιρείται με το 3 και από το κόστος του πληθυσμού (όπου 3 σταθερή αξία). Για παράδειγμα, για ένα άρμα η Μ.Τ.Α. ορίζεται στον εξής τύπο = 76 + 16 + 56 / 3 * 4 ~ 12,3. ( Άμυνα ενάντια σε κρουστικό 76, Άμυνα ενάντια σε διατρητικό 16, Άμυνα ενάντια σε εκηβόλο 56, 3 η σταθερή αξία, 4 ο χώρος που καταλαμβάνει το άρμα στην φάρμα).

Για τις ναυτικές μονάδες είναι απλά η τιμή άμυνας η οποία διαιρείται μόνο με το κόστος του πληθυσμού. Παράδειγμα, για μια διήρη η Μ.Τ.Α. είναι 160/8 = 20.

Μπορεί να φαίνεται λίγο περίπλοκο γιατί αυτές οι ιδιαίτερες παράμετροι επιλέχθηκαν ως «ουσιώδεις», αλλά αυτό εξηγείται εύκολα. Το όριο του πληθυσμού είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας για έναν στρατό, ιδιαίτερα σε μεταγενέστερα στάδια του παιχνιδιού. Κατά συνέπεια, ο παίκτης δεν ενδιαφέρεται να έχει τις μέγιστες τιμές της επίθεσης και άμυνας ανά πληθυσμό που χρησιμοποιείται από το στρατό του. Μία υψηλή Τ.Ε. ουσιαστικά σημαίνει ότι μια μονάδα είναι καλή στην επίθεση, ενώ μια υψηλή Μ.Τ.Α. υποδεικνύει ότι είναι μια καλή αμυντική μονάδα. Με βάση αυτές τις δύο ιδιότητες, θα χωρίσουμε τώρα όλες τις μονάδες σε 3 κατηγορίες: επιθετική, αμυντική και μικτή. Παρακάτω είναι η λίστα όλων των μονάδων με αντίστοιχες Τ.Ε. και Μ.Τ.Α. αξίες. Η τελευταία στήλη, Α/Ε αντιπροσωπεύει την αναλογία άμυνας/επίθεσης .


Μονάδες Ξηράς
Μονάδα Ξύλο
Ξύλο
Πέτρα
Πέτρα
Ασήμι
Ασήμι
Εύνοια
Εύνοια
Πληθ.
Πληθυσμός
Επίθεση
Επίθεση
Άμυνα (Κρου- στικό)
Άμυνα ενάντια σε μια μονάδα με κρουστικό όπλο
Άμυνα (Διατρη- τικό)
Άμυνα ενάντια σε μια μονάδα με διατρητικό όπλο
Άμυνα (Εκη- βόλο)
Άμυνα ενάντια σε μια μονάδα με εκηβόλο όπλο
Χωρητ. Μεταφ.
Λάφυρα
Ταχύτ.
Ταχύτητα
Τ.Ε Μ.Τ.Α Α/Ε
Εθνοφρουρά
Εθνοφρουρά
- - - - - - 6 8 4 - - - - -
Ξιφομάχος
Ξιφομάχος
95 0 85 - 1 5
(Κρούση)
14 8 30 16 8 5 17,3 0,3
Εκσφενδονιστής
Εκσφενδονιστής
55 100 40 - 1 23
(Βολή)
7 8 2 8 14 23 5,7 4
Τοξότης
Τοξότης
120 0 75 - 1 8
(Βολή)
6 25 12 24 12 8 14,3 0,6
Οπλίτης
Οπλίτης
0 75 150 - 1 16
(Λόγχη)
18 12 7 8 6 16 12,3 1,3
Ιππέας
Ιππέας
240 120 360 - 3 55
(Κρούση)
18 1 24 72 22 18,3 4,8 3,8
Άρμα
Άρμα
200 440 320 - 4 56
(Λόγχη)
76 16 56 64 18 14 12,3 0,9
Καταπέλτης
Καταπέλτης
1200 1200 1200 - 15 100
(Βολή)
30 30 30 400 1 6,7 2 3,4
Μονάδες Ξηράς (Μυθικές/Θεϊκές)
Μονάδα Ξύλο
Ξύλο
Πέτρα
Πέτρα
Ασήμι
Ασήμι
Εύνοια
Εύνοια
Πληθ.
Πληθυσμός
Επίθεση
Επίθεση
Άμυνα (Κρου- στικό)
Άμυνα ενάντια σε μια μονάδα με κρουστικό όπλο
Αμυνα (Διατρη- τικό)
Άμυνα ενάντια σε μια μονάδα με διατρητικό όπλο
Άμυνα (Εκη- βόλο)
Άμυνα ενάντια σε μια μονάδα με εκηβόλο όπλο
Χωρητ. Μεταφ.
Λάφυρα
Ταχύτ.
Ταχύτητα
Τ.Ε Μ.Τ.Α Α/Ε
Μινώταυρος
Μινώταυρος
1400 600 3100 202
(Δίας)
30 420
(Κρούση)
675 300 560 480 10 14 17,1 0,8
Μαντιχώρας
Μαντιχώρας
4400 3000 3400 405
(Δίας)
45 945
(Λόγχη)
170 225 505 360 22
(Ιπτάμενο)
21 6,7 3,1
Κύκλωπας
Κύκλωπας
2000 4200 3360 360
(Ποσειδών)
40 756
(Βολή)
945 10 1310 320 8 18,9 18,9 1
Άρπυια
Άρπυια
1600 400 1360 130
(Ήρα)
14 266
(Κρούση)
105 70 0 340 25
(Ιπτάμενο)
19 4,2 4,5
Μέδουσα
Μέδουσα
1500 3800 2200 210
(Ήρα)
18 425
(Λόγχη)
625 435 375 400 6 23,6 26,6 0,9
Κένταυρος
Κένταυρος
1740 300 700 100
(Αθηνά)
12 156
(Βολή)
150 450 60 200 18 13 18,3 0,7
Πήγασος
Πήγασος
2800 360 80 180
(Αθηνά)
20 100
(Λόγχη)
850 175 200 160 35
(Ιπτάμενο)
5 24 0,2
Κέρβερος
Κέρβερος (2.0)
1250 1500 3000 320
(Άδης)
30 210
(Κρούση)
825 300 1575 240 4
Ερινύα
Ερινύα (2.0)
2500 5000 5000 480
(Άδης)
55 1210
(Βολή)
688 688 895 440 10
Γρύπας
Γρύπας (Ηρώων)
3800 1900 4800 250
(Άρτεμις)
35 860
(Κρούση)
240 270 100 350 20
Καλυδώνιος Κάπρος
Καλυδώνιος Κάπρος (Ηρώων)
2800 1400 1600 110
(Άρτεμις)
20 250
(Λόγχη)
450 950 100 240 16
---- ----
Ναυτικές Μονάδες
Μονάδα Ξύλο
Ξύλο
Πέτρα
Πέτρα
Ασήμι
Ασήμι
Εύνοια
Εύνοια
Πληθ.
Πληθυσμός
Επίθεση
Επίθεση
Άμυνα
Άμυνα
Χωρητ. Μεταφ.
Χωρητικότητα Μεταφοράς
Ταχύτ.
Ταχύτητα
Τ.Ε Μ.Τ.Α Α/Ε
Μεταφορικό
Μεταφορικό Πλοίο
500 500 400 - 7 20 1 20 8 - - -
Διήρης
Διήρης
800 700 180 - 8 24 160 - 15 3 20 0,2
Πλοίο Φάρος
Πλοίο Φάρος
1300 300 800 - 10 200 60 - 13 20 6 3,3
Πυρπολικό
Πυρπολικό
500 750 150 - 8 20 1 - 5 - - -
Γρήγορο Μεταφορικό Πλοίο
Γρήγορο Μεταφορικό Πλοίο
800 0 400 - 5 20 1 10 15 - - -
Τριήρης
Τριήρης
2000 1300 900 - 16 180 250 - 9 11,3 15,6 0,7
Αποικιακό Πλοίο
Αποικιακό Πλοίο
10000 10000 10000 - 170 - 500 - 3 - - -
Ναυτικές Μονάδες (Μυθικές/Θεϊκές)
Μονάδα Ξύλο
Ξύλο
Πέτρα
Πέτρα
Ασήμι
Ασήμι
Εύνοια
Εύνοια
Πληθ.
Πληθυσμός
Επίθεση
Επίθεση
Άμυνα
Άμυνα
Χωρητ. Μεταφ.
Load Capacity
Ταχύτ.
Speed
Τ.Ε Μ.Τ.Α Α/Ε
Ύδρα
Ύδρα
5400 2800 3800 400
(Ποσειδών)
50 1000 715 - 8 20 14,3 1,4

Οι παραπάνω ταχύτητες των μονάδων αφορούν κόσμους με ταχύτητα 1.


Μπορούμε τώρα να δούμε ξεκάθαρα πως όλες οι μονάδες ξηράς ταιριάζουν στις τρεις κατηγορίες που ορίζονται ανωτέρω.

 • Αμυντικές μονάδες (Μ.Τ.Α. << 1): ξιφομάχος, τοξότης, διήρης, Πήγασος
 • Επιθετικές μονάδες (Τ.Ε >> 1): εκσφενδονιστής, ιππέας, Καταπέλτης, πλοίο φάρος, Μαντιχώρας, Άρπυια
 • Μικτές μονάδες (Α/Ε. ~ 1): Οπλίτης, Άρμα, Τριήρης, Μινώταυρος, Κύκλωπας, Ύδρα, Μέδουσα, Κένταυρος.


Ενώ οι αμυντικές μονάδες δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθούν ως επιθετικές και αντίστροφα, οι μικτές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την υπεράσπιση της πόλης όσο και για τις επιθέσεις μας. Με βάση αυτές τις κατηγορίες θα αναλύσουμε πιθανές συνθέσεις για αμυντικούς και επιθετικούς στρατούς.