Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
Γραμμή 59: Γραμμή 59:
 
| align=center | 20
 
| align=center | 20
 
| align=center | 40
 
| align=center | 40
| align=center | 1
+
| align=center | 1,0 (+1,0)
 
| align=center | 0:10:34  
 
| align=center | 0:10:34  
 
| align=center | 0:18:00
 
| align=center | 0:18:00
Γραμμή 74: Γραμμή 74:
 
| align=center | 64
 
| align=center | 64
 
| align=center | 116
 
| align=center | 116
| align=center | 1
+
| align=center | 2,5 (+1,5)
 
| align=center | 0:25:08  
 
| align=center | 0:25:08  
 
| align=center | 0:17:49
 
| align=center | 0:17:49
Γραμμή 89: Γραμμή 89:
 
| align=center | 125
 
| align=center | 125
 
| align=center | 217
 
| align=center | 217
| align=center | 2
+
| align=center | 4,2 (+1,7)
 
| align=center | 0:41:44  
 
| align=center | 0:41:44  
 
| align=center | 0:17:36
 
| align=center | 0:17:36
Γραμμή 104: Γραμμή 104:
 
| align=center | 203
 
| align=center | 203
 
| align=center | 338
 
| align=center | 338
| align=center | 2
+
| align=center | 6,1 (+1,9)
 
| align=center | 0:59:48  
 
| align=center | 0:59:48  
 
| align=center | 0:17:23
 
| align=center | 0:17:23
Γραμμή 119: Γραμμή 119:
 
| align=center | 294
 
| align=center | 294
 
| align=center | 477
 
| align=center | 477
| align=center | 2
+
| align=center | 8,1 (+2,0)
 
| align=center | 1:19:02  
 
| align=center | 1:19:02  
 
| align=center | 0:17:10
 
| align=center | 0:17:10
Γραμμή 134: Γραμμή 134:
 
| align=center | 399
 
| align=center | 399
 
| align=center | 632
 
| align=center | 632
| align=center | 2
+
| align=center | 10,3 (+2,2)
 
| align=center | 1:39:16  
 
| align=center | 1:39:16  
 
| align=center | 0:16:56
 
| align=center | 0:16:56
Γραμμή 149: Γραμμή 149:
 
| align=center | 516
 
| align=center | 516
 
| align=center | 801
 
| align=center | 801
| align=center | 3
+
| align=center | 12,5 (+2,2)
 
| align=center | 2:00:22  
 
| align=center | 2:00:22  
 
| align=center | 0:16:42
 
| align=center | 0:16:42
Γραμμή 164: Γραμμή 164:
 
| align=center | 644
 
| align=center | 644
 
| align=center | 984
 
| align=center | 984
| align=center | 2
+
| align=center | 14,9 (+2,4)
 
| align=center | 2:22:14  
 
| align=center | 2:22:14  
 
| align=center | 0:16:28
 
| align=center | 0:16:28
Γραμμή 179: Γραμμή 179:
 
| align=center | 785
 
| align=center | 785
 
| align=center | 1179
 
| align=center | 1179
| align=center | 2
+
| align=center | 17,4 (+2,5)
 
| align=center | 2:44:48  
 
| align=center | 2:44:48  
 
| align=center | 0:16:13
 
| align=center | 0:16:13
Γραμμή 194: Γραμμή 194:
 
| align=center | 935
 
| align=center | 935
 
| align=center | 1387
 
| align=center | 1387
| align=center | 3
+
| align=center | 20,0 (+2,6)
 
| align=center | 3:08:00  
 
| align=center | 3:08:00  
 
| align=center | 0:15:58
 
| align=center | 0:15:58
Γραμμή 209: Γραμμή 209:
 
| align=center | 1097
 
| align=center | 1097
 
| align=center | 1606
 
| align=center | 1606
| align=center | 3
+
| align=center | 22,6 (+2,6)
 
| align=center | 3:31:46  
 
| align=center | 3:31:46  
 
| align=center | 0:15:44
 
| align=center | 0:15:44
Γραμμή 224: Γραμμή 224:
 
| align=center | 1268  
 
| align=center | 1268  
 
| align=center | 1837  
 
| align=center | 1837  
| align=center | 2
+
| align=center | 25,3 (+2,7)
 
| align=center | 3:56:07  
 
| align=center | 3:56:07  
 
| align=center | 0:15:29
 
| align=center | 0:15:29
Γραμμή 239: Γραμμή 239:
 
| align=center | 1450  
 
| align=center | 1450  
 
| align=center | 2077
 
| align=center | 2077
| align=center | 3
+
| align=center | 28,1 (+2,8)
 
| align=center | 4:20:57  
 
| align=center | 4:20:57  
 
| align=center | 0:15:13
 
| align=center | 0:15:13
Γραμμή 254: Γραμμή 254:
 
| align=center | 1641
 
| align=center | 1641
 
| align=center | 2329
 
| align=center | 2329
| align=center | 3
+
| align=center | 30,9 (+2,8)
 
| align=center | 4:46:18  
 
| align=center | 4:46:18  
 
| align=center | 0:14:58
 
| align=center | 0:14:58
Γραμμή 269: Γραμμή 269:
 
| align=center | 1841
 
| align=center | 1841
 
| align=center | 2590
 
| align=center | 2590
| align=center | 3
+
| align=center | 33,8 (+2,9)
 
| align=center | 5:12:05  
 
| align=center | 5:12:05  
 
| align=center | 0:14:44
 
| align=center | 0:14:44
Γραμμή 284: Γραμμή 284:
 
| align=center | 2051
 
| align=center | 2051
 
| align=center | 2860
 
| align=center | 2860
| align=center | 3
+
| align=center | 36,8 (+3,0)
 
| align=center | 5:38:18  
 
| align=center | 5:38:18  
 
| align=center | 0:14:27
 
| align=center | 0:14:27
Γραμμή 299: Γραμμή 299:
 
| align=center | 2269
 
| align=center | 2269
 
| align=center | 3140
 
| align=center | 3140
| align=center | 3
+
| align=center | 39,8 (+3,0)
 
| align=center | 6:04:56  
 
| align=center | 6:04:56  
 
| align=center | 0:14:11
 
| align=center | 0:14:11
Γραμμή 314: Γραμμή 314:
 
| align=center | 2497
 
| align=center | 2497
 
| align=center | 3429
 
| align=center | 3429
| align=center | 3
+
| align=center | 42,8 (+3,0)
 
| align=center | 6:31:57  
 
| align=center | 6:31:57  
 
| align=center | 0:13:56
 
| align=center | 0:13:56
Γραμμή 329: Γραμμή 329:
 
| align=center | 2732
 
| align=center | 2732
 
| align=center | 3727
 
| align=center | 3727
| align=center | 3
+
| align=center | 46,0 (+3,2)
 
| align=center | 6:59:22  
 
| align=center | 6:59:22  
 
| align=center | 0:13:40
 
| align=center | 0:13:40
Γραμμή 344: Γραμμή 344:
 
| align=center | 2977
 
| align=center | 2977
 
| align=center | 4033
 
| align=center | 4033
| align=center | 3
+
| align=center | 49,1 (+3,1)
 
| align=center | 7:27:08  
 
| align=center | 7:27:08  
 
| align=center | 0:13:24
 
| align=center | 0:13:24
Γραμμή 359: Γραμμή 359:
 
| align=center | 3230
 
| align=center | 3230
 
| align=center | 4348
 
| align=center | 4348
| align=center | 3
+
| align=center | 52,3 (+3,2)
 
| align=center | 7:55:15  
 
| align=center | 7:55:15  
 
| align=center | 0:13:08
 
| align=center | 0:13:08
Γραμμή 374: Γραμμή 374:
 
| align=center | 3490
 
| align=center | 3490
 
| align=center | 4671
 
| align=center | 4671
| align=center | 4
+
| align=center | 55,6 (+3,3)
 
| align=center | 8:23:43  
 
| align=center | 8:23:43  
 
| align=center | 0:12:52
 
| align=center | 0:12:52
Γραμμή 389: Γραμμή 389:
 
| align=center | 3759
 
| align=center | 3759
 
| align=center | 5002
 
| align=center | 5002
| align=center | 3
+
| align=center | 58,9 (+3,3)
 
| align=center | 8:52:30  
 
| align=center | 8:52:30  
 
| align=center | 0:12:36
 
| align=center | 0:12:36
Γραμμή 404: Γραμμή 404:
 
| align=center | 4036
 
| align=center | 4036
 
| align=center | 5341
 
| align=center | 5341
| align=center | 3
+
| align=center | 62,3 (+3,4)
 
| align=center | 9:21:35  
 
| align=center | 9:21:35  
 
| align=center | 0:12:20
 
| align=center | 0:12:20
Γραμμή 419: Γραμμή 419:
 
| align=center | 4321
 
| align=center | 4321
 
| align=center | 5687
 
| align=center | 5687
| align=center | 4
+
| align=center | 65,7 (+3,4)
 
| align=center | 9:50:59  
 
| align=center | 9:50:59  
 
| align=center | 0:12:03
 
| align=center | 0:12:03
Γραμμή 434: Γραμμή 434:
 
| align=center | 4614
 
| align=center | 4614
 
| align=center | 6041
 
| align=center | 6041
| align=center | 3
+
| align=center | 69,1 (+3,4)
 
| align=center | 10:20:41  
 
| align=center | 10:20:41  
 
| align=center | 0:11:47
 
| align=center | 0:11:47
Γραμμή 449: Γραμμή 449:
 
| align=center | 4914
 
| align=center | 4914
 
| align=center | 6403
 
| align=center | 6403
| align=center | 4
+
| align=center | 72,6 (+3,5)
 
| align=center | 10:50:40  
 
| align=center | 10:50:40  
 
| align=center | 0:11:31
 
| align=center | 0:11:31
Γραμμή 464: Γραμμή 464:
 
| align=center | 5221
 
| align=center | 5221
 
| align=center | 6771
 
| align=center | 6771
| align=center | 3
+
| align=center | 76,1 (+3,5)
 
| align=center | 11:20:55  
 
| align=center | 11:20:55  
 
| align=center | 0:11:14
 
| align=center | 0:11:14
Γραμμή 479: Γραμμή 479:
 
| align=center | 5536
 
| align=center | 5536
 
| align=center | 7147
 
| align=center | 7147
| align=center | 4
+
| align=center | 79,6 (+3,5)
 
| align=center | 11:51:28  
 
| align=center | 11:51:28  
 
| align=center | 0:10:58
 
| align=center | 0:10:58
Γραμμή 494: Γραμμή 494:
 
| align=center | 5859
 
| align=center | 5859
 
| align=center | 7531
 
| align=center | 7531
| align=center | 3
+
| align=center | 83,2 (+3,6)
 
| align=center | 12:22:15  
 
| align=center | 12:22:15  
 
| align=center | 0:10:41
 
| align=center | 0:10:41

Τελευταία αναθεώρηση της 08:32, 13 Ιανουαρίου 2016

Main 50x50.png Place 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Λατομείο Ορυχείο Ασημιού Στρατώνες Λιμάνι Academy 50x50.png Παζάρι Σπηλιά
Ναός Τείχος Πόλης Φάρμα Theater 50x50.png Θερμά Λουτρά Βιβλιοθήκη Φάρος Πύργος Άγαλμα Θεού Μαντείο Εμπορικό Κατάστημα
Δείτε: Κτήρια


Στρατώνας


Σκοπός


Στον Στρατώνα μπορείτε να στρατολογήσετε είτε απλούς στρατιώτες, είτε μυθικές μονάδες. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο του Στρατώνα, τόσο πιο γρήγορα θα εκπαιδεύσετε τον στρατό σας.

ΑπαιτήσειςΕπίπεδο κτηρίων


Μέγιστο επίπεδο : 30

Επίπεδο 1 έως Επίπεδο 9 Επίπεδο 10 έως Επίπεδο 19 Επίπεδο 20 έως Επίπεδο 30
Στάδιο 1 Στάδιο 2‎ Στάδιο 3‎


Χρόνος στρατολόγησης μονάδων


Σημειώστε παρακαλώ: Ο χρόνος που αναφέρεται εδώ είναι για ταχύτητα κόσμου 1. Εάν παίζετε σε κόσμο με υψηλότερη ταχύτητα από το 1, διαιρέστε τον χρόνο με την ταχύτητα του κόσμου που παίζετε.

Επίπεδο Πόντοι Κόστοςt Χρόνος κατασκευής κτηρίου Χρόνος στρατολόγησης
Ξύλο Πέτρα Ασήμι Πληθυσμός Ξιφομάχος Εκσφενδονιστής Τοξότης Οπλίτης Ιππέας Άρμα Καταπέλτης
1 33 70 20 40 1,0 (+1,0) 0:10:34 0:18:00 -- -- -- -- -- --
2 4 163 64 116 2,5 (+1,5) 0:25:08 0:17:49 -- -- -- -- -- --
3 4 267 125 217 4,2 (+1,7) 0:41:44 0:17:36 -- -- -- -- -- --
4 5 380 203 338 6,1 (+1,9) 0:59:48 0:17:23 -- -- -- -- -- --
5 5 499 294 477 8,1 (+2,0) 1:19:02 0:17:10 0:19:04 0:18:07 0:21:56 -- -- 5:43:27
6 6 623 399 632 10,3 (+2,2) 1:39:16 0:16:56 0:18:49 0:17:53 0:21:38 -- -- 5:38:51
7 7 752 516 801 12,5 (+2,2) 2:00:22 0:16:42 0:18:33 0:17:38 0:21:20 -- -- 5:34:09
8 7 885 644 984 14,9 (+2,4) 2:22:14 0:16:28 0:18:17 0:17:23 0:21:02 -- -- 5:29:23
9 8 1022 785 1179 17,4 (+2,5) 2:44:48 0:16:13 0:18:01 0:17:07 0:20:44 -- -- 5:24:32
10 9 1162 935 1387 20,0 (+2,6) 3:08:00 0:15:58 0:17:45 0:16:52 0:20:25 1:03:55 -- 5:19:38
11 10 1305 1097 1606 22,6 (+2,6) 3:31:46 0:15:44 0:17:28 0:16:36 0:20:06 1:02:56 -- 5:14:40
12 11 1451 1268 1837 25,3 (+2,7) 3:56:07 0:15:29 0:17:12 0:16:20 0:19:47 1:01:56 -- 5:09:40
13 13 1600 1450 2077 28,1 (+2,8) 4:20:57 0:15:13 0:16:55 0:16:04 0:19:27 1:00:55 -- 5:04:36
14 14 1751 1641 2329 30,9 (+2,8) 4:46:18 0:14:58 0:16:38 0:15:48 0:19:08 0:59:54 -- 4:59:30
15 16 1905 1841 2590 33,8 (+2,9) 5:12:05 0:14:44 0:16:20 0:15:32 0:18:48 0:58:52 1:18:30 4:54:22
16 17 2061 2051 2860 36,8 (+3,0) 5:38:18 0:14:27 0:16:04 0:15:15 0:18:28 0:57:50 1:17:07 4:49:12
17 20 2219 2269 3140 39,8 (+3,0) 6:04:56 0:14:11 0:15:46 0:14:59 0:18:08 0:56:47 1:15:43 4:43:59
18 22 2380 2497 3429 42,8 (+3,0) 6:31:57 0:13:56 0:15:29 0:14:42 0:17:48 0:55:45 1:14:20 4:38:45
19 24 2542 2732 3727 46,0 (+3,2) 6:59:22 0:13:40 0:15:11 0:14:26 0:17:28 0:54:41 1:12:55 4:33:28
20 28 2706 2977 4033 49,1 (+3,1) 7:27:08 0:13:24 0:14:53 0:14:09 0:17:08 0:53:38 1:11:30 4:28:10
21 30 2872 3230 4348 52,3 (+3,2) 7:55:15 0:13:08 0:14:36 0:13:52 0:16:47 0:52:34 1:10:05 4:22:51
22 34 3040 3490 4671 55,6 (+3,3) 8:23:43 0:12:52 0:14:18 0:13:35 0:16:27 0:51:29 1:08:39 4:17:29
23 38 3209 3759 5002 58,9 (+3,3) 8:52:30 0:12:36 0:14:00 0:13:18 0:16:06 0:50:25 1:07:13 4:12:06
24 42 3380 4036 5341 62,3 (+3,4) 9:21:35 0:12:20 0:13:42 0:13:01 0:15:45 0:49:20 1:05:47 4:06:42
25 47 3553 4321 5687 65,7 (+3,4) 9:50:59 0:12:03 0:13:24 0:12:44 0:15:24 0:48:15 1:04:20 4:01:16
26 52 3727 4614 6041 69,1 (+3,4) 10:20:41 0:11:47 0:13:06 0:12:26 0:15:03 0:47:09 1:02:53 3:55:49
27 59 3903 4914 6403 72,6 (+3,5) 10:50:40 0:11:31 0:12:47 0:12:09 0:14:43 0:46:04 1:01:25 3:50:20
28 65 4080 5221 6771 76,1 (+3,5) 11:20:55 0:11:14 0:12:29 0:11:52 0:14:21 0:44:58 0:59:57 3:44:51
29 73 4258 5536 7147 79,6 (+3,5) 11:51:28 0:10:58 0:12:11 0:11:34 0:14:00 0:43:52 0:58:29 3:39:20
30 81 4438 5859 7531 83,2 (+3,6) 12:22:15 0:10:41 0:11:52 0:11:17 0:13:39 0:42:45 0:57:00 3:33:48