Πίνακας Πόντων

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Κερδίζετε πόντους από την ολοκλήρωση των κτιρίων σας. Μόλις ένα κτίριο ολοκληρωθεί, οι πόντοι σας και η κατάταξή σας υπολογίζονται ξανά (αυτοί μπορεί να καθυστερήσουν περίπου 15 λεπτά λόγω εργασιών του σέρβερ). Δεν υπάρχουν πόντοι για την έρευνα ή τις μονάδες.

Η παρακάτω λίστα σας δείχνει τους πόντους που κερδίζετε για την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου ενός κτιρίου. Μία πλήρως αναπτυγμένη πόλη έχει 13716 συνολικούς πόντους. Στον κόσμο των ηρώων υπάρχει μια διαφοροποίηση στους πόντους, αφού τα επίπεδα των κτιρίων είναι μεγαλύτερα, οπότε και οι πόντοι μια πλήρους ανεπτυγμένης πόλης είναι 17786.

Οι πόντοι μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική τους αξία λόγω διαφοροποιημένων στρογγυλοποιήσεων.

Επί- πεδο Senate
Σύγκλητος
Timber Camp
Εργο-τάξιο
Quarry
Λατο-μείο
Silver Mine
Ορυχείο
Cave
Σπηλιά
Warehouse
Αποθήκη
Marketplace
Παζάρι
Barracks
Στρατώνες
Harbour
Λιμάνι
Wall
Τείχος
Academy
Ακα-δημία
Temple
Ναός
Farm
Φάρμα
1 110 22 22 22 21 15 108 33 66 34 67 216 17
2 11 2 2 2 6 2 9 4 7 4 8 17 2
3 12 2 2 2 8 2 9 4 7 5 9 19 2
4 13 3 3 3 11 3 10 5 8 5 10 20 3
5 15 3 3 3 14 3 11 5 9 6 11 22 3
6 16 3 3 3 18 4 12 6 10 6 13 24 3
7 18 4 4 4 23 4 13 7 11 7 14 25 4
8 20 4 4 4 30 5 14 7 12 8 16 27 4
9 22 4 4 4 39 5 15 8 13 9 18 30 5
10 24 5 5 5 51 6 16 9 14 10 20 32 5
11 26 5 5 5 7 17 10 16 11 22 35 6
12 29 6 6 6 8 19 11 17 13 25 37 6
13 32 6 6 6 9 20 13 19 14 28 40 7
14 35 7 7 7 10 22 14 21 16 31 44 8
15 38 8 8 8 12 24 16 23 18 35 48 9
16 42 8 8 8 13 26 17 25 20 39 51 10
17 46 9 9 9 15 28 19 28 22 44 55 11
18 51 10 10 10 17 30 22 31 25 49 59 12
19 56 11 11 11 20 32 24 34 28 55 64 14
20 62 12 12 12 22 35 27 37 31 62 69 16
21 68 13 13 13 25 38 30 41 35 69 78 18
22 75 15 15 15 29 41 33 45 39 77 81 20
23 82 16 16 16 33 44 37 49 44 87 87 22
24 90 18 18 18 38 47 42 54 49 97 94 25
25 99 20 20 20 43 51 46 60 55 109 102 28
26 22 22 22 49 55 52 66 122 31
27 24 24 24 56 60 58 72 136 35
28 26 26 26 64 64 64 80 153 39
29 29 29 29 73 70 72 88 171 44
30 32 32 32 83 75 80 96 192 49
31 35 35 35 55
32 38 38 38 62
33 42 42 42 69
34 46 46 46 77
35 51 51 51 87
36 56 56 56 97
37 62 62 62 109
38 68 68 68 122
39 75 75 75 136
40 82 82 82 153


Επίπεδο Theatre
Θέατρο
Lighthouse
Φάρος
Library
Βιβλιοθήκη
Thermal Baths
Λουτρά
Tower
Πύργος
Divine Statue
Άγαλμα
Oracle
Μαντείο
Merchant's Shop
Εμπορικό Κατάστημα
Agora
Αγορά
1 500 500 500 500 500 500 500 500 33