Αύξηση Πληθυσμού

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation


Αύξηση Πληθυσμού
Αύξηση Πληθυσμού Κόστος
80 Favor Εύνοια
Περιγραφή
Γεννήθηκε άλλος ένας περήφανος πολεμιστής. Οι προθέσεις της Ήρας για την πόλη είναι πολύ καλές.
Στον στρατώνα όλες οι επόμενες από το ξόρκι στρατολογήσεις επιταχύνονται κατά 50% για τις επόμενες 12 ώρες (Ταχύτητα Κόσμου 1).