Θεά Προστάτιδα

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation


Θεά Προστάτιδα
Θεά Προστάτιδα Κόστος
60 Favor Εύνοια
Περιγραφή
Γενναίοι πολεμιστές ακούν το κάλεσμα και τρέχουν προς την πόλη της θεάς-προστάτιδας.
Η πόλη λαμβάνει 5 τυχαίες μονάδες ξηράς.


Προσοχή διότι αν εξαπολύσετε αυτό το ξόρκι σε πόλη με πληθυσμό λιγότερο του 5 τότε θα ληφθούν τόσες μονάδες όσος ο διαθέσιμος πληθυσμός.