Κράνος της Αφάνειας

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation


Κράνος της Αφάνειας
Κράνος της Αφάνειας Κόστος
120 Favor Εύνοια
Περιγραφή
Ο Άδης δίνει στα στρατεύματα τη δύναμη του μυθικού κράνους του.
Τα στρατεύματά σου παραμένουν αόρατα για το 10% της διαδρομής τους.