Πανούκλα

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation


Πανούκλα
Πανούκλα Κόστος
250 Favor Εύνοια
Περιγραφή
Ο πληθυσμός χτυπήθηκε από μία τρομερή επιδημία.
Μειώνει τη βασική παραγωγή πρώτων υλών στην επιλεγμένη πόλη κατά 50% για 6 ώρες (ταχύτητα Κόσμου 1).
Για το ξόρκι αυτό υπάρχει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί ξανά στην ίδια πόλη. Το διάστημα αυτό είναι 4 ώρες σε Κόσμο με ταχύτητα 1.