Κάλεσμα της Θάλασσας

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation


Κάλεσμα της θάλασσας
Κάλεσμα της θάλασσας Κόστος
60 Favor Εύνοια
Περιγραφή
Δυνατά κύματα ξεσπούν στη στεριά, οι εργάτες κατακλύζονται από ένα αίσθημα βιασύνης να ακολουθήσουν το κάλεσμα της θάλασσας.
Στο λιμάνι όλες οι εργασίες κατασκευής επιταχύνονται κατά 100% μέσα στις επόμενες 12 ώρες (για ταχύτητα κόσμου 1).