Επιθυμία

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation


Επιθυμία
Επιθυμία Κόστος
140 Favor Εύνοια
Περιγραφή
Η επιθυμία του νόστου κυριεύει τους γενναίους πολεμιστές. Η καρδιά τους χτυπά όχι πια για τον πόλεμο αλλά αναζητά την οικογένεια και το σπίτι τους πίσω στην πατρίδα.
Οι επιτιθέμενες χερσαίες και ναυτικές μονάδες της εισερχόμενης επίθεσης μάχονται με 10% λιγότερη δύναμη.