Δώρο της Φύσης

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation


Δώρο της Φύσης
Δώρο της Φύσης Κόστος
30 Favor Εύνοια
Περιγραφή
Ένα μυστηριώδης βαγόνι γεμάτο πέτρες εμφανίζεται πίσω από τις πύλες της πόλης. Δοξάστε την Αρτεμις! Η επιλεγμένη πόλη λαβαίνει 650 πέτρες.