Σημάδι της Κυνηγού

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation


Σημάδι της κυνηγού
Σημάδι της κυνηγού Κόστος
100 Favor Εύνοια
Περιγραφή
Ο στόχος των μακρινών σας πολεμιστών ενισχύεται από την Άρτεμις. Οι μαχητές που χτυπάνε από μακριά είναι κατά 15% δυνατότεροι. (μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μια εξερχόμενη επίθεση).