Προστασία της Πόλης

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation


Θεά Προστάτιδα
Θεά Προστάτιδα Κόστος
130 Favor Εύνοια
Περιγραφή
Η Αθηνά απλώνει την ασπίδα της κατά μήκος της πόλης.
Η πόλη δεν μπορεί να επηρεαστεί από οποιεσδήποτε δυνάμεις για 12 ώρες (ταχύτητα Κόσμου 1).