Σοφία

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation


Σοφία
Σοφία Κόστος
140 Favor Εύνοια
Περιγραφή
Μια κουκουβάγια κάνει κύκλους πάνω από τα εχθρικά στρατεύματα και δίνει πληροφορίες σχετικά με τη δύναμή τους.
Λαμβάνεις μια αναφορά κατασκοπείας σχετικά με το στράτευμα του εχθρού.