Επιστροφή από τον Κάτω Κόσμο

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation


Επιστροφή από τον Κάτω Κόσμο
Επιστροφή από τον Κάτω Κόσμο Κόστος
400 Favor Εύνοια
Περιγραφή
Ο Άδης χαρίζει την ελευθερία στους πιο θαρραλέους σου πολεμιστές.
Το 10% των χερσαίων μονάδων που θα ηττηθούν κατά τη διάρκεια μίας επίθεσης, θα αναβιώσει στην αρχική τους πόλη.(μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εξερχόμενες επιθέσεις).