Ευτυχία

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation


Ευτυχία
Ευτυχία Κόστος
120 Favor Εύνοια
Περιγραφή
Τη νύχτα, η Ήρα τοποθετεί ένα ζεστό πέπλο πάνω από τους κουρασμένους εργάτες και τα καυτά μεσημέρια τους δροσίζει γλυκά.
Αυξάνει την παραγωγή ξύλου, πέτρας και ασημιού κατά 50% της βασικής παραγωγής για 12 ώρες (ταχύτητα Κόσμου 1)